ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Διαχείριση Ακινήτων, Ακίνητης Περιουσίας & Κτιρίων

Διαχείριση Ακινήτων, Ακίνητης Περιουσίας & Κτιρίων

Charts.

Διαχείριση ακινήτων είναι το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ακινήτων, τη μεγιστοποίηση της αξίας και της ασφάλειάς τους, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το συνολικό  κόστος λειτουργίας και διασφαλίζοντας την τήρηση των νόμων και των κανονισμών της ελληνικής νομοθεσίας.

Διαχείριση ακινήτων δεν είναι απλά η επίσκεψη μία φορά το μήνα στην τράπεζα για να ελεγχθεί η πληρωμή του ενοικίου, ούτε η τοποθέτηση ενός μισθωτηρίου στο παράθυρο της πολυκατοικίας. Είναι πολλά περισσότερα!

Κοιτάζοντας κανείς προσεκτικά τις υπηρεσίες της εταιρείας μας, μπορεί να διαπιστώσει πως η διαχείριση ακινήτων αποτελεί ουσιαστικά την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτή τη βασική υπηρεσία/δραστηριότητα και απλά μπορούν να σταθούν και μεμονωμένα για όσους πελάτες το επιθυμούν.

Η διαχείριση ακίνητης περιουσίας διαφοροποιείται ως προς την διαχείριση ακινήτων ουσιαστικά, στο ότι πρόκειται πλέον για διαχείριση του τμήματος αυτού της συνολικής περιουσίας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου και άρα τυγχάνει περισσότερο εφαρμογή η θεωρία της επένδυσης και η θεώρηση των μεμονωμένων ακινήτων ως χαρτοφυλάκιο ακινήτων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί σύμφωνα με την μοντέρνα θεωρία χαρτοφυλακίων.

Ο μέτοχος της εταιρείας Φρίξος Σακελλάρης, έχοντας στο ενεργητικό του μεταπτυχιακό δίπλωμα στις επενδύσεις ακινήτων, συνεισφέρει τα μέγιστα στην συνεχή παρακολούθηση και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σας, ώστε να διασφαλίζεται η κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση του ρίσκου και η μεγιστοποίηση της απόδοσης και της αξίας, ενώ ο τεχνικός διευθυντής Ματθαίος Φαφαλιός διεκπεραιώνει με απόλυτη επιτυχία όλες τις τεχνικές υπηρεσίες επί των κτιρίων.

Διαχείριση εταιρικών εγκαταστάσεων

Offices.Η διαχείριση εταιρικών εγκαταστάσεων αποτελεί δύσκολο αλλά και απαιτητικό αντικείμενο για όλες τις εταιρείες που απέχουν σημαντικά από τον τεχνικό χώρο. Ακόμη όμως και για τεχνικές εταιρείες, η διαχείριση των ακινήτων ουσιαστικά ακολουθεί την κατασκευή χωρίς να σχετίζεται με αυτή και παρόλο που φαντάζει εύκολη υπόθεση (είναι σύνηθες να συγχέεται η διαχείριση με την συντήρηση), η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Ουσιαστικά, η διαχείριση ακινήτων σχετίζεται με ένα πλήθος προληπτικών και τακτικών ελέγχων που εκτείνονται από την αναπροσαρμογή του μισθώματος και της ασφάλισης, μέχρι την συντήρηση του κεντρικού συστήματος ψύξης & θέρμανσης και την πυροπροστασία των εγκαταστάσεων.

Η PPO για κάθε ακίνητο που διαχειρίζεται δημιουργεί ένα εγχειρίδιο λειτουργίας & συντήρησης, όπου προβλέπεται η σωστή λειτουργία των χώρων, των εγκαταστάσεων, και του εξοπλισμού των κτιρίων καθώς και το πρόγραμμα συντήρησης αυτών. Το εγχειρίδιο αυτό συντάσσεται μετά από αυτοψία και συλλογή όλων των μεμονωμένων εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης (Operational & Maintenance Manual) του εξοπλισμού.

Διαχείριση αλυσίδων εμπορικών καταστημάτων λιανικής (franchise)

Mall shops.Η «συνολική» μας προσέγγιση στα ακίνητα, αλλά και το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα εκτιμήθηκε γρήγορα από εταιρείες με αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, οι οποίες βρήκαν στην PPO έναν αξιόπιστο συνεργάτη που μπορεί να επιλύει στο σύνολό τους τα προβλήματα που σχετίζονται με την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου πωλήσεων (και κυρίως με το σύστημα της δικαιόχρησης ή αλλιώς franchise όπου απαιτείται υψηλή τυποποίηση στις κατασκευές και το σχεδιασμό).

Οι εταιρείες αυτές είναι από τις πιο τυπικές περιπτώσεις πελατών μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την PPO για τη συνολική «διαδρομή» του ακινήτου, καθώς οι ανάγκες εγκατάστασης και μετεγκατάστασης είναι πολύ συχνές και απαιτούν άμεση ανταπόκριση και προσαρμογή στις απαιτήσεις της μόδας και της αγοράς.

Έτσι, η PPO ανταπεξέρχεται πλήρως στις απαιτήσεις αυτές, με δεδηλωμένο κριτήριο συνεργασίας την αποκλειστικότητα στην κατηγορία δραστηριότητας για λόγους δεοντολογίας και πιθανής ύπαρξης αντικρουόμενων συμφερόντων (δηλαδή, ουδέποτε η PPO θα αναλάβει ανταγωνίστρια επιχείρηση εταιρείας που είναι ήδη πελάτης της).

Σήμερα η PPO έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες Fresh Line και Coffeeway στις παραπάνω υπηρεσίες.

Διαχείριση ακινήτων και ακίνητης περιουσίας ομογενών & αλλοδαπών

Άνθρωποι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία πάνω σε ένα χάρτη. Διαχείριση ακινήτων προς τους Έλληνες της ομογένειας και γενικότερα τους κατοίκους του εξωτερικού που έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα, προσφέρει η εταιρεία μας στους βασικότερους πελάτες της για πολλά χρόνια και ουσιαστικά είναι η αιτία που δημιουργήθηκε η εταιρεία το 2005. Μετά από επανειλημμένες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για διαχείριση ακινήτων από πελάτες της ομογένειας, η PPO αποφάσισε να συσταθεί ως εταιρεία για να εξυπηρετήσει αυτόν ακριβώς το σκοπό.

Η δυσκολία της απόστασης με το αντίστοιχο πρόβλημα στην επικοινωνία στάθηκε και η αιτία για την ανάπτυξη του ειδικού λογισμικού παρακολούθησης και την περαιτέρω εκπαίδευση των μετόχων της σε επιθεωρήσεις, πραγματογνωμοσύνες, νομικές και χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, αφού προηγουμένως είχαν ακαδημαϊκές σπουδές σε μεμονωμένους τομείς.

Η «ακινητοκεντρική» σχεδίαση του λογισμικού αυτού, λειτούργησε και ιδιαίτερα θετικά στην παρακολούθηση των ενεργειακών επεμβάσεων και επενδύσεων, καθώς υπάρχει η βασική πληροφοριακή υποδομή των ακινήτων και η επιπρόσθετη είναι μικρής έκτασης.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία παρέχει τις εξής πλήρεις υπηρεσίες:

  • Παρακολούθηση των ακινήτων
  • Είσπραξη των ενοικίων
  • Καταβολές των φόρων
  • Κατάθεση φορολογικών δηλώσεων στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού
  • Κατάρτιση μισθωτηρίων
  • Νομική εκπροσώπηση
  • Εξώσεις
  • Εισπράξεις ανεξόφλητων ενοικίων
  • Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών

Είμαστε πιστοποιημένοι σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO-9001, ISO-14001 και ISO-18001 για διασφάλιση ποιότητας, προστασία του περιβάλλοντος και ασφάλεια & υγιεινή σε διαχείριση ακινήτων και λειτουργία εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία, μετά από αίτημά σας μπορεί να σας παραπέμψει σε πελάτες μας για συστάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για διαχείριση ακινήτων στην εξειδικευμένη μας ιστοσελίδα.

Σχετικές συνδέσεις διαχείρισης ακινήτων

Πλήκτρο πληκτρολογίου για σύνδεση σε διαδίκτυο. Institute of Real Estate Management

Building Owners & Managers Association International (BOMA)

International Facility Management Association (IFMA)

Greek Green Building Council (GGBC)

Property & Facility Management Greece (PFM)

 

TOP