ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Εκτίμηση για δικαστική συνδρομή και διαιτησία

Κράνος μηχανικού και σφυρί δικαστή. Η εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία σε περιπτώσεις εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών για δικαστική συνδρομή, καθώς συνδυάζει τη γνώση τριών βασικών γνωστικών πεδίων που είναι απαραίτητα σε περιπτώσεις αντιδικιών, απαλλοτριώσεων, ρυμοτομήσεων, αποζημιώσεων, διανομών, ανταλλαγών, αμφισβητήσεων, διαιτησιών και όλων των περιπτώσεων που απαιτούν δικαστικούς αγώνες.

Το νομικό υπόβαθρο και η εμπειρία της δικηγόρου Ζωής Τσέτη, η πολυετής εμπειρία του πολιτικού μηχανικού Φρίξου Σακελλάρη και της αρχιτέκτονα μηχανικού Βασιλικής Ράμφου σε θέματα οικοδομικής και πολεοδομίας και η αδιαμφισβήτητη επάρκεια των πιστοποιημένων εκτιμητών Φρίξου Σακελλάρη, Ιωάννη Αλεξόπουλου και Βασιλικής Ράμφου σε θέματα τεχνικοοικονομικών εκτιμήσεων και πραγματογνωμοσυνών συνθέτουν τους τρεις προαναφερόμενους παράγοντες που εγγυώνται την πλέον αξιόπιστη λύση.

TOP