ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Εμπορική αξία ακινήτου

Μεγεθυντικός φακός πάνω από τη λέξη value. Εκτίμηση με σκοπό την εμπορική αξία ακινήτου είναι η ενέργεια ή η διαδικασία για τη διαμόρφωσης μίας άποψης αξίας.

Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται επιλογή του τύπου της έρευνας, η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου και τελικά η διαμόρφωση της άποψης αξίας.

Η PPO αποτελεί ίσως την κορυφαία ελληνική εταιρεία ακινήτων σε τεχνογνωσία, επιστημονική κατάρτιση, βιβλιογραφία και εμπειρία, συστατικά τα οποία οδηγούν στη διαμόρφωση απόλυτα τεκμηριωμένης άποψης για τις εκτιμήσεις της αξίας ακινήτων που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Λειτουργεί δε με σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 στην διενέργεια εκτιμήσεων ακινήτων και άλλων επενδύσεων ήδη από το 2011. Οι εκτιμητές της ανήκουν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και η ίδια η εταιρεία είναι ίσως η μοναδική με τη δυνατότητα να διενεργεί εκτιμήσεις σε όλες τις κατηγορίες.

TOP