ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων 2021

Αντικειμενικές αξίες ακινήτων - Αναπροσαρμογή 2021

Δημοσιεύτηκαν σήμερα οι πίνακες των νέων αντικειμενικών αξιών οιυ θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2022. Οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων ουσιαστικά προκύπτουν από ένα παρωχημένο πολυπαραγοντικό υπολογιστικό φύλλο, το οποίο λαμβάνει ως δεδομένα κυρίως 2 στοιχεία. Το ένα είναι η Τιμή Ζώνης, η οποία είναι η τιμή ενός τετραγωνικού μέτρου νεόδμητου διαμερίσματος 1ου ορόφου με πρόσοψη σε δρόμο και το άλλο είναι ο Συντελεστής Εμπορικότητας που δηλώνει πόσο πιο ακριβό είναι ένα ισόγειο κατάστημα σε ένα κτίριο σε σχέση με το διαμέρισμα του 1ου ορόφου που προαναφέραμε. Τις Τιμές Ζώνης τις έθετε αυθαίρετα μία επιτροπή με την έγκριση του Υπουργού μέχρι το 2018 και έκτοτε τις προτείνουν οι Πιστοποιημένοι Εκτιμητές και εγκρίνει ή τροποποιεί ο αρμόδιος Υπουργός. Τους Συντελεστές Εμπορικότητας, οι οποίοι όπως αντιλαμβάνεται κανείς μεταβάλλουν άμεσα τις αντικειμενικές αξίες εμπορικών χώρων, συνεχίζει να τους προσδιορίζει το Υπουργείο χωρίς να ζητεί τη συνδρομή των πιστοποιημένων εκτιμητών με ό,τι αυτό σημαίνει για την αξιοπιστία του.

Πάντοτε ο προσδιορισμός των αντικειμενικών αξιών αποτέλεσε αντικείμενο κοινωνικής και ουσιαστικά ψηφοθηρικής πολιτικής που εντέλει διαμόρφωνε και τις εμπορικές αξίες (όπως αυτές της περιοχής του Παλαιού Ψυχικού, οι οποίες λόγω της υπέρμετρης φορολόγησης κατέρρευσαν μέχρι την πρόσφατη δικαίωση των φορολογουμένων ιδιοκτητών στα διοικητικά δικαστήρια).

Οι πολίτες που αισθάνονται ότι αδικούνται έχουν τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη η οποία συνεπάγεται βεβαίως μία πολυετή και δαπανηρή διαδικασία, η οποία αξίζει τον κόπο μόνο όταν το όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος. Όλοι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να υπομένουν τη φορολογική αδικία εσαεί. Η διαδικασία αυτή προβλέπει αμέσως μετά τον προσδιορισμό του φόρου, που απαιτεί τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης τη δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με αίτημα την επανεξέταση της πράξης προσδιορισμού και κατάθεσής της στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη. Ο προσδιορισμός του φόρου γίνεται όπως αντιλαμβάνεται κανείς κατά τη μεταβίβαση ενός ακινήτου, κατά την αποδοχή κληρονομιάς, κατά τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ, και σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπουν την καταβολή φόρου σε ακίνητη περιουσία.

Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την μετέπειτα προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και το βασικότερο πρόβλημα το οποίο μόνο τυχαίο δεν είναι, αποτελεί κυρίως η προθεσμία κατάθεσής της από την ημέρα προσδιορισμού του φόρου που είναι μόλις ένας μήνας. Δηλαδή, μέσα σε αυτή την ασφυκτική προθεσμία οι φορολογούμενοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν την φορολογική αδικία, να αναζητήσουν τους κατάλληλους επαγγελματίες, όπως δικηγόρους και καταρτισμένους εκτιμητές, οι οποίοι με τη σειρά του πρέπει να ολοκληρώσουν και να καταθέσουν την προσφυγή που θα τους συνοδεύσει και στα διοικητικά δικαστήρια. Η φορολογική διοίκηση απαντά με μία τυποποιημένη επιστολή, η οποία λίγο πολύ τους λέει ότι βάσει νόμου (περί αντικειμενικών αξιών) της επιβάλλεται να ακολουθήσει τις Τιμές Ζώνης (τιμές εκκίνησης) που προβλέπουν οι σχετικοί πίνακες των αντικειμενικών αξιών. Να σημειωθεί πως ενώ η προθεσμία των φορολογούμενων για όσα περιγράψαμε είναι ένας μήνας, η προθεσμία της φορολογικής διοίκησης είναι 4 μήνες, ενώ η συμπλήρωση της παραπάνω προθεσμίας χωρίς απάντηση σημαίνει απόρριψη του αιτήματος.

Τότε και μόνο τότε είναι δυνατή η προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια με ό,τι αυτό σημαίνει για το χρόνο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας. Ενδεικτικά, να αναφερθεί πως σε υπόθεση που ξεκίνησε την άνοιξη του 2015, η απόφαση βγήκε το καλοκαίρι του 2020 με δικαίωση του προσφεύγοντα που μείωσε κάτω από το μισό τον φόρο καταδεικνύοντας την ανεπάρκεια του συστήματος.

Η φορολογική δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση υγιούς ανάπτυξης και η εκ βάθρων αλλαγή του τρόπου προσέγγισης των εμπορικών αξιών μετά από 35 χρόνια κρίνεται απαραίτητη. Η διευκόλυνση αν μη τι άλλο της προσφυγής των φορολογούμενων κατά της Διοίκησης με απαλοιφή ανούσιων και χρονοβόρων διατάξεων, καθώς και η κοινοποίηση αγοραπωλησιών και μισθωμάτων παρόμοιων ακινήτων στους εκτιμητές που εκπροσωπούν τους προσφεύγοντες κρίνεται απαραίτητη (προβλεπόταν στο παρελθόν σε περιπτώσεις δικαστικής αναπροσαρμογής εμπορικών μισθωμάτων). Είναι άλλωστε και πάγιο αίτημα των εκτιμητών για την άσκηση του επαγγέλματός τους και τη μείωση της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων τους που με τον τρόπο αυτό θα βελτιώσει κατά πολύ τη λειτουργία και ωριμότητα της αγοράς ακινήτων.

Διαδικασία Αμφισβήτησης Αντικειμενικών Αξιών

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Εξοικονομώ-Αυτονομώ

 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε δεκαεπτά ερωτήσεις με απαντήσεις που αφορούν στο νέο πρόγραμμα επιδότησης ενεργειακών επεμβάσεων "Εξοικονομώ-Αυτονομώ" του 2020. Σε αυτές τις ερωτήσεις περιλαμβάνονται διευκρινιστικές ερωτήσεις που αφορούν τόσο την περίοδο υποβολής όσο και την περίοδο υλοποίησης και διακράτησης του ακινήτου.

Απομακρυσμένες γενικές συνελεύσεις

Απομακρυσμένες γενικές συνελεύσεις προβλέπει στο άρθρο 118 ο νόμος 4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α'/23-12-2020) με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πως κατ’ εξαίρεση και έως την 31.3.2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων,τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης. Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Χωρίς πρόστιμο θα είναι οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Συγκεκρμένα, το άρθρο 76 του νόμου 4764/2020 προβλέπει ότι:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α΄65) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 καταργείται.

Δικαστική απόφαση μείωσης φόρου από τα Διοικητικά Δικαστήρια

Δικαστική απόφαση σε προσφυγή πελάτη μας στα Διοικητικά Δικαστήρια τον δικαίωσε …6 χρόνια μετά την έναρξη του δικαστικού του αγώνα, αποζημιώνοντάς τον για τις προσπάθειές του, αλλά και αυτές της εταιρείας μας που επιφορτίστηκε με τη σύνταξη της έκθεσης εκτίμησης της εμπορικής αξίας των ακινήτων του.

Συγκεκριμένα, απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας δικαίωσε ιδιοκτήτη που έχει στην κατοχή του ελαιοκτήματα συνολικής επιφάνειας 24 στρεμμάτων στο Άστρος Κυνουρίας, τα οποία η φορολογική αρχή αποτίμησε σε 628.652,88 € (δηλαδή 26 €/m²) και το δικαστήριο διέταξε τη μείωσή τους κατά 220.028,508 € αποτιμώντας την εμπορική τους αξία σε 408.624,372 € (35% μείωση).

Η διαδικασία αμφισβήτησης της εμπορικής αξίας των εκτάσεων ξεκίνησε το 2014 (!!!) και η απόφαση επαναπροσδιορισμού δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2020.

Η σημασία της απόφασης αυτής αποτιμάται για την εξειδικευμένη περίπτωση του πελάτη μας σε ετήσιο όφελος περίπου 1.650 € για τη συγκεκριμένη φορολογική θέση (συνολική ακίνητη περιουσία) που αναφέρεται στην απόφαση. Εάν είχε μεγαλύτερη ακίνητη περιουσία και με δεδομένο ότι ο φορολογικός συντελεστής της υπερβάλλουσας των 2.000.000 € ακίνητης περιουσίας ανέρχεται σε 1,15 % η ωφέλεια θα έφτανε σε 220.000 x 1,15% = 2.530 € ετησίως!!! Μόνο και μόνο από αυτή την παράθεση, γίνεται κατανοητό το ιδιαίτερο σημαντικό όφελος που έχει κανείς από μία άδικη αποτίμηση μέσω του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξιών.

Το πρόβλημα της άδικης φορολόγησης των ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα του 2020 είναι εξαιρετικά έντονο και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία στελέχωσης των διοικητικών υπηρεσιών με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, την έλλειψη αξιόπιστης βάσης δεδομένων τιμημάτων μεταβίβασης και της απουσίας ειδικού τμήματος αξιολόγησης και αρμοδιότητας επί θεμάτων φορολόγησης ακινήτων. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα στις περιπτώσεις κατοικιών δεν είναι τόσο μεγάλο, όσο στις περιπτώσεις γεωτεμαχίων, ενώ ακόμη πιο έντονο είναι στα επαγγελματικά ακίνητα, οι συντελεστές των οποίων (συντελεστές εμπορικότητας) δεν έχουν προσδιοριστεί ποτέ από καταρτισμένους επιστήμονες (εκτιμητές ακινήτων).

Μπορείτε να διαβάσετε τη δικαστική απόφαση εδώ.

TOP