ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Μητροπόλεως 127 στη Θεσσαλονίκη από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

Η εταιρεία μας, σε συνέχεια σύμβασης με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει αναλάβει την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης ενός ισόγειου καταστήματος 18 τμ με πατάρι σε εμπορικό σημείο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα επί της οδού Μητροπόλεως 127.

Το ακίνητο προσφέρεται προς επαγγελματική μίσθωση με ελάχιστη διάρκεια τα 3 χρόνια.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων μίσθωσης είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016. Στη συνέχεια αυτές θα αξιολογηθούν από την εταιρεία μας και θα αποσταλούν στο Ταμείο για αξιολόγηση και λήψης απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2106444090 ή να αποστείλετε μήνυμα στο info@ppo.gr, ώστε να σας ενημερώσουμε για όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας.

Μακροχρόνια εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Μητροπόλεως 59 στη Θεσσαλονίκη

Όψη κτηρίου οδού Μητροπόλεως 59. Η εταιρεία μας, σε συνέχεια σύμβασης με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει αναλάβει την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης ενός διατηρητέου κτιρίου στο εμπορικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως 59, που έχει χαρακτηριστεί «ιστορικός τόπος». Το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο σύμφωνα με το ΦΕΚ 296/Δ’/1993.

Το κτίριο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου επιφάνειας 383,66 m².

Σύμφωνα με πρόσφατη περιγραφή του κτιρίου, όπως προκύπτει από έκθεση πραγματογνωμοσύνης του 1992, αυτό έχει χτιστεί βάσει αδείας το 1930. Πρόκειται για κτίριο με ισόγειο και τέσσερις ορόφους και επιφάνεια περί τα 950 m².

Όπως προκύπτει από τις περιγραφές της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι διαχωριστικοί τοίχοι καθώς και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι από οπτοπλινθοδομή. Οι τοίχοι του κλιμακοστασίου είναι επίσης κατασκευασμένοι από οπτοπλινθοδομή και οι κλίμακες είναι από φέρουσες, σφηνωτές στους τοίχους βαθμίδες. Η μορφολογία του φέροντα οργανισμού είναι αντιπροσωπευτική των προπολεμικών κατασκευών με λεπτά υποστυλώματα τα οποία φέρουν ισχυρές δοκούς σε σχέση με αυτά. Τα οριζόντια διαφράγματα είναι πλάκες πάχους 10 cm και με αυτές γίνεται η μεταφορά φορτίων στις δοκούς. Η θεμελίωση έγινε με πεδιλοδοκούς χωρίς συνδέσμους προς δύο διευθύνσεις σε όλα τα υποστυλώματα.

Η κατασκευή παρουσιάζει εκτεταμένες και καθολικές ρηγματώσεις των τοίχων πλήρωσης και των τοίχων του κλιμακοστασίου, καθώς μόνο στους ανώτερους ορόφους παρατηρείται μείωση αυτών. Η πλάκα του τελευταίου ορόφου έχει διαβρωθεί καθώς και οι οπλισμοί είναι εμφανείς. Οξειδώσεις οπλισμού παρατηρούνται επίσης και στα εξωτερικά υποστυλώματα του κτιρίου λόγω υγρασίας, ενώ ζημιές στον φέροντα οργανισμό δοκών και στύλων δεν είναι εμφανής. Τα πατώματα, τα κουφώματα και τα είδη υγιεινής λόγω της διάβρωσης είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

Η οικοδομή χρήζει γενικής επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή μανδυών σε όλους τους στύλους καθώς και την ενίσχυση όλων των δοκών και των θεμελιώσεων. Η συμπεριφορά του κτιρίου στις μετακινήσεις φορτίων δύναται να βελτιωθεί με την προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων. Η πλάκα του τελευταίου ορόφου και το κλιμακοστάσιο χρήζουν επίσης ανακατασκευής ώστε στις κλίμακες να δημιουργηθούν βαθμίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Μέχρι το 1978 όλοι οι χώροι, τα καταστήματα και οι όροφοι ήταν μισθωμένοι και το κτίριο απέδιδε όφελος στο Ταμείο. Μετά το σεισμό έχει μείνει κενό καθώς κρίθηκε από την επιτροπή της Υ.Α.Σ.Β.Ε. κτίριο με κίτρινη κάρτα, δηλαδή επισκευάσιμο. Το 1981 εκπονήθηκε μελέτη κατεδάφισης η οποία δεν υλοποιήθηκε και το 1985, το κτίριο δεσμεύθηκε προς διατήρηση και το 1993 κρίθηκε διατηρητέο.

Το διατηρητέο τμήμα του κτηρίου έχει τις εξής επιφάνειες:

 

Επίπεδο Επιφάνεια (τμ)
Ισόγειο 93,84
Μεσοπάτωμα 1,01
Α' όροφος 94,00
Β' όροφος 94,00
Γ' όροφος 94,00

 

Ωστόσο, καθώς υπάρχει δυνατότητα προσθήκης, η συνολική δόμηση του ακινήτου (πλην υπογείου) με προσθήκη μπορεί να ανέλθει στα 1.204 τμ με αναλυτικό κτηριολογικό πρόγραμμα ως εξής:

 

Επίπεδο Επιφάνεια (τμ)
Υπόγειο 265,00
Ισόγειο 265,00
Μεσοπάτωμα 159,00
Α' όροφος 260,00
Β' όροφος 260,00
Γ' όροφος 260,00

 

Το ακίνητο προσφέρεται προς μακροχρόνια μίσθωση με σκοπό να εκτελεστούν εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης με διατήρηση του διατηρητέου τμήματος του κτηρίου, ενώ μπορεί να γίνει όπως προαναφέρθηκε προσθήκη κατ' επέκταση και καθ΄ύψος ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός χώρος πιθανότατα ξενοδοχειακός που θα αποδίδει εισόδημα τόσο στους επενδυτές όσο και στο Ταμείο.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων μίσθωσης είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016. Στη συνέχεια αυτές θα αξιολογηθούν από την εταιρεία μας και θα αποσταλούν στο Ταμείο για αξιολόγηση και λήψης απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε μία σύντομη παρουσίαση εδώ και να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2106444090 ή να αποστείλετε μήνυμα στο info@ppo.gr, ώστε να σας αποσταλλεί πλήρης φάκελος στοιχείων.

Πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης του κινηματογράφου και του αναψυκτηρίου "Αίγλη"

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, που εδρεύει στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο, ανακοινώνει ότι μετά από απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης το υψηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, για την εκμίσθωση του κτηριακού συγκροτήματος του αναψυκτηρίου και του θερινού κινηματογράφου «ΑΙΓΛΗ» του Ζαππείου Κήπου.
Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο του μισθώματος ορίζεται το ποσό των 32.000 €.
Ως έναρξη της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και ως διάρκεια της μίσθωσης, χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών αρχομένου από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου.
Η Διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει την 12η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, στο Ζάππειο Μέγαρο.
Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι και την 12η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, Ζάππειο Μέγαρο, Όροφος 1ος, Γραφείο Πρωτοκόλλου, ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο, με απόδειξη, σφραγισμένες, μέχρι την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα.
Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος, δηλαδή 32.000 €.
Ο πλειοδότης που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να καταθέσει στην Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, χρηματική εγγύηση ίση με δώδεκα (12) μηνιαία μισθώματα ή να προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Αντίγραφα της Διακήρυξης διατίθενται από την Επιτροπή Ολυμπίων & Κληροδοτημάτων, Ζάππειο Μέγαρο, 10557 Αθήνα, όροφος 1ος, Εργάσιμες ημέρες και ώρες (8.00΄ ως 15.00΄), στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων, www.zappeion.gr και της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, www.gspp.gr.

Εκμίσθωση της καφετέριας στην πλατεία Συντάγματος

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι τη Δευτέρα 23-05-2016 και ώρα 10:00 - 10:15 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, στην αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, θα διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική προφορική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) επί της πλευράς Β. Γεωργίου στην Πλ. Συντάγματος που περιλαμβάνει

α) εμβαδόν καταστήματος 137,11 τ.μ.,

β) βοηθητικούς χώρους (1) 36,13 τ.μ. και

γ) βοηθητικούς χώρους (2) 33,16 τ.μ.,

με τιμή εκκίνησης το ποσό των 39.415 € το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως, επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος, μετά την παρέλευση δύο ετών.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό που είναι ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας.

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, αρκεί να προσκομίσουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 των όρων διακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Δημοτικών Προσόδων, Τμήμα Εκμετάλλευσης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Αθηναίων, Λιοσίων 22, τηλ. 210 5277472, 210 5277473, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα.

Πρόσκληση υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου στην οδό Φιλελλήνων 5 στην Αθήνα

Το Ίδρυμα Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα Εκπαιδευτικής Μέριμνας Νέων θα δέχεται τεκμηριωμένες πρότασης εκμετάλλευσης ακινήτου στην οδό Φιλελλήνων 5 στην Αθήνα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015.

Το ακίνητο είναι συνολικής επιφάνειας 741 τμ που διαρθρώνεται ως εξής:

  • Ισόγειο 185 τμ
  • 1ος όροφος 320 τμ
  • 2ος όροφος 241 τμ

Το κτίριο χρήζει εκτεταμένων επισκευών και είναι κτισμένο στις αρχές του 1900.

Η εταιρεία μας μπορεί να υποστηρίξει πλήρως όλες τις τεχνικές, οικονομικές και νομικές ενέργειες προϋπολογισμού, αδειοδότησης, εκτίμησης αξίας και κατάρτισης συμβάσεων που απαιτούνται για μία στοιχειοθετημένη πρόταση εκμετάλλευσης.

TOP