ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Η εταιρεία μας

Ιστορικό της Premium Property Operations

Από τη γένεση της η εταιρεία είχε υψηλούς στόχους, κυρίως ποιοτικούς τους οποίους κατακτά έναν-έναν σταδιακά στο χρόνο, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά ακινήτων και την ελληνική οικονομία γενικότερα. Η επίτευξη αυτή των στόχων μας είναι ολοένα και πιο σημαντική, καθώς η εταιρεία έχει μηδενικό δανεισμό και οι όλες ενέργειές της βασίζονται αποκλειστικά και μόνο σε δικές της επενδύσεις.

ΜΑΙΟΣ 2005 › Ίδρυση της εταιρείας
2009

Πιστοποίηση κατά RICS

Ο μέτοχος της εταιρείας Φρίξος Σακελλάρης είναι μέλος του Royal Institution of Chartered Surveyors (MRICS), το οποίο εγγυάται μία συνολική γνώση της αγοράς ακινήτων, τουλάχιστον στον τομέα της εκτιμητικής επιστήμης και της τήρησης επαγγελματικής δεοντολογίας την οποία σαν εταιρεία σεβόμαστε και τηρούμε απόλυτα. Η πιστοποίησή του έγινε το Μάιο του 2009.

2011

Πιστοποίηση κατά ISO-9001

Η εταιρεία λειτουργεί με διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας από τη γένεσή της λόγω της γενικότερης φιλοσοφίας των μετόχων για ποιοτικές υπηρεσίες. Τον Οκτώβριο του 2011 η PPO πιστοποιήθηκε από τη Hellenic Lloyd's S.A. για τις υπηρεσίες "Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και μικρών αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Εκτίμηση αξιών ακινήτων κι επενδύσεων". Η πιστοποίηση αυτή ήρθε να επιβραβεύσει την σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε η εταιρεία στην διασφάλιση ποιότητας και αποτέλεσε το αρχικό βήμα στην προσπάθεια πιστοποίησης του συνόλου των υπηρεσιών μας, καθώς επίσης και την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO-27001 (ασφάλεια πληροφοριών), ISO-14001 (διαχείριση περιβάλλοντος) και ISO-50001 (διαχείριση ενέργειας). Τον Δεκέμβριο του 2012 το πεδίο της πιστοποίησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO-9001:2008 επεκτάθηκε σε "Εκτίμηση ακινήτων, εξοπλισμού κι επενδύσεων. Διαχείριση και Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Ακινήτων. Εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές & καύσιμα και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων".

2012

Εργοληπτική Επιχείρηση

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) του Υπουργείου Υποδομών, Ανάπτυξης & Δικτύων με αριθμό ΜΕΕΠ 27683 και δυνατότητα να εκτελεί δημόσια έργα και για κατηγορία αναλαμβανόμενων έργων: Στην τάξη Α2 Ενεργειακά/Βιομηχανικά ΈργαΗλεκτρομηχανολογικά ΈργαΟικοδομικά ΈργαΈργα Οδοποιίας Στην τάξη Α1 Υδραυλικά ΈργαΛιμενικά ΈργαΗ PPO στρατηγικά επέλεξε την εγγραφή της στο μητρώο προκειμένου να συμμετάσχει σε διαγωνισμούς του Δημοσίου σχετικά με ενεργειακά, ηλεκτρομηχανολογικά και οικοδομικά έργα, στα οποία έχει αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία τα τελευταία χρόνια.

2013

Εγγραφή στα μητρώα της ΕΔΕΚΤ

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγγραφή της Premium Property Operations στον Πίνακα Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της ΕΔΕΚΤ. Η εγγραφή αυτή της εταιρείας πιστοποιεί την επάρκεια της εταιρείας στις κατηγορίες αξιοποίησης ακινήτων, διαχείρισης ακινήτων (facilities management), εκτίμησης ακινήτων και διαμεσολάβησης ακινήτων (και τις 4 διαθέσιμες κατηγορίες της ΕΔΕΚΤ).

2013

Εγγραφή στα μητρώα του Υπουργείου Οικονομικών

Τον Αύγουστο του 2013 η εταιρεία εγγράφηκε στο μητρώο πιστοποιημένων εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών. Είναι ίσως η μοναδική εταιρεία που έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει εκτιμήσεις σε όλες τις κατηγορίες των αντικειμένων.

2015

Πιστοποίηση της εταιρείας ως μέλος της οικογένειας των KNX partner

Τον Νοέμβριο του 2015 η εταιρεία εγγράφηκε στο μητρώο πιστοποιημένων συνεργατών του δικτύου KNX (KNX partner) μετά από κατάλληλη εκπαίδευση και εξέταση. Είναι η μοναδική εταιρεία του χώρου που έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει συστήματα αυτοματισμού με το συγκεκριμένο διεθνές πρωτόκολο με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο όλων των κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας ενός κτιρίου.

ΠΑΡΟΝ

Η φιλοσοφία μας

Η PPO έχει εισάγει μία ολιστική προσέγγιση στις υπηρεσίες επί ακινήτων με γνώμονα την μακροπρόθεσμη, ολοκληρωμένη και στενή συνεργασία με τους πελάτες της, παρέχοντας ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που δημιουργούν συνέργειες (δηλαδή μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης καθώς η διατμηματική συνεργασία εξοικονομεί πόρους και χρόνο).

Ταυτόχρονα, έχει ως επίκεντρο των λειτουργιών της το ακίνητο και το σύνολο των υπηρεσιών της περιστρέφεται γύρω από τη φάση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο σε μία δεδομένη στιγμή. Έτσι, στην ατέρμονη διαδρομή των ακινήτων (της γης και των κτιρίων αυτής) η εταιρεία έχει διακρίνει τις παρακάτω «φάσεις»:

Property Cycle.

Η ομάδα μας

Το κυριότερο στοιχείο στο οποίο έχει βασιστεί η εταιρεία μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Χωρίς υπερβολές, αποτελείται από τους ικανότερους εκπροσώπους του επαγγελματικού χώρου και το σύνολό του σχεδόν έχει μεταπτυχιακούς τίτλους σε διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια.

Θέσεις εργασίας

Αν νομίζετε πως μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε ένα απαιτητικό περιβάλλον εργασίας με αμοιβές ανάλογες της προσπάθειας και των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο συνεργασίας στις παρακάτω θέσεις.

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Περιγραφή

Η θέση αναφέρεται σε επαγγελματία πωλητή που θα αναλάβει την προώθηση των υπηρεσιών μας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
  • Περιποιημένη εμφάνιση
  • Συστατικές από προηγούμενους εργοδότες
  • Μικρή παρουσίαση της επαγγελματικής του καριέρας
TOP