ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Έργα εκτιμήσεων, διαχείρισης, μελέτης και κατασκευής ακινήτων

Sort by: Direction::
 • Εκτίμηση αξίας χαρτοφυλακίου της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές για λογιστικούς σκοπούς (IFRS)

  Εκτίμηση αξίας χαρτοφυλακίου της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές για λογιστικούς σκοπούς (IFRS)

  Η εταιρεία ανέλαβε να εκτιμήσει την αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές για λογιστικούς σκοπούς (IFRS).

 • Μελέτη και αποκατάσταση υπόγειου χώρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΤΑΥΤΕΚΩ

  Μελέτη και αποκατάσταση υπόγειου χώρου σε ακίνητο ιδιοκτησίας ΤΑΥΤΕΚΩ

  Αποκατάσταση επιχρισματων

  Η εταιρεία ολοκλήρωσε την μελέτη και αποκατάσταση των επιχρισμάτων υπογείου αποθηκευτικού χώρου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

 • Εκτίμηση & διαμεσολάβηση ακινήτων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  Εκτίμηση & διαμεσολάβηση ακινήτων του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

  Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση για την εκμίσθωση 2 ακινήτων, τη μελέτη αξιοποίησης ενός διατηρητέου και τη μελέτη αποκατάστασης ενός βιοτεχνικού ακινήτου, όλα ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού - Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

 • Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης του κτιρίου ΤΑΠΙΤ Ακαδημίας 58

  Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης του κτιρίου ΤΑΠΙΤ Ακαδημίας 58

  Η εταιρεία έχει αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή των Πυροσβεστικών εγκαταστάσεων, με έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας του κεντρικού κτιρίου του ΤΑΠΙΤ στην Αθήνα

 • Εκτίμηση εμπορικής αξίας εδαφικών εκτάσεων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

  Εκτίμηση εμπορικής αξίας εδαφικών εκτάσεων του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

  Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση για την εκτίμηση και εκπροσώοηση του Δήμου Σπάτων και Αρτέμιδας σε υποθέσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων από ιδιοκτήτες λόγω ένταξης των γεωτεμαχίων τους στο σχέδιο.

 • Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης κατασκήνωσης ΤΑΠΙΤ

  Συντήρηση και επισκευή πυρόσβεσης κατασκήνωσης ΤΑΠΙΤ

  Η εταιρεία έχει αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή των Πυροσβεστικών σταθμών, Πυροσβεστικών φωλεών και εγκαταστάσεων, με έκδοση πιστοποιητικού Πυρασφάλειας παιδικής κατασκήνωσης του ΤΑΠΙΤ στα Βίλια Αττικής

 • Μελέτη και ανακαίνιση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας ΤΑΥΤΕΚΩ

  Μελέτη και ανακαίνιση ισογείου καταστήματος ιδιοκτησίας ΤΑΥΤΕΚΩ

  Μελέτη & ανακαίνιση ισογείου καταστήματος

  Η εταιρεία ολοκλήρωσε την μελέτη και ανακαίνιση λειτουργίας ισογείου καταστήματος του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών & Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ)

 • Αποκατάσταση σαθρών σημείων ακίνητου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ 13 στην Αθήνα

  Αποκατάσταση σαθρών σημείων ακίνητου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στην οδό Βίκτωρος Ουγκώ 13 στην Αθήνα

  Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση για την αποκατάσταση των σαθρών τμημάτων ακινήτου επί της οδού Ουγκώ 13 ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού - Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

 • Μελέτη μετεγκατάστασης υπηρεσιών του ΕΤΕΑ

  Μελέτη μετεγκατάστασης υπηρεσιών του ΕΤΕΑ

  Μελέτη μεταγκατάστασης ΕΤΕΑ

  Η εταιρεία πραγματοποίησε μελέτη μετεγκατάστασης των υπηρεσιών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)

 • Στεγανοποίηση και εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης & αποχέτευσης κτιρίου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στην οδό Κουμουνδούρου 23 στην Αθήνα

  Στεγανοποίηση και εργασίες αποκατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης & αποχέτευσης κτιρίου ιδιοκτησίας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, στην οδό Κουμουνδούρου 23 στην Αθήνα

  Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση για τη στεγανοποίηση του κτηρίου και την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακινήτου στην οδό Κουμουνδούρου 23, Αθήνα ιδιοκτησίας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού - Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ)

 • Εκτίμηση & διαμεσολάβηση ακινήτων του ΤΠΔΥ

  Εκτίμηση & διαμεσολάβηση ακινήτων του ΤΠΔΥ

  Η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση για την εκτίμηση και προώθηση 5 ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)

TOP