ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Οι πιστοποιήσεις της PPO

diploma. Η Premium Property Operations είναι από τις ελάχιστες εταιρείες οι οποίες είναι πιστοποιημένες τόσο σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας, προστασία περιβάλλοντος και ασφάλεια & υγιεινή στους χώρους εργασίας, όσο και σε όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσης για τη νόμιμη και επιστημονική λειτουργία της επιχείρησης.

Έτσι, διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με το ISO-9001, ISO-14001 και ISO-18001, πιστοποιητικό του RICS, πιστοποιητικό εγγραφής στον Πίνακα Επιλογής Εταιρειών Αξιοποίησης & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, πιστοποίηση της KNX σε συστήματα διαχείρισης κτηρίων και βεβαίωση εγγραφής της εταιρείας στο μητρώο εργοληπτικών επιχεiρήσεων (ΜΕΕΠ) στην κατηγορία Α2.

TOP