ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

ISO-14001:2004 Διαχείριση περιβάλλοντος

Παράλληλα με την πιστοποίηση του OHSAS 18001:2007 και επίσης σύμφωνα με τη δέσμευση μας για προστασία του περιβάλλοντος σε όλες μας τις δραστηριότητες, η εταιρεία προχώρησε στην πιστοποίηση κατά BS EN ISO 14001:2004 για όλες τις υπηρεσίες της.

Με το πρότυπο αυτό δόθηκε η δυνατότητα στην εταιρεία να προσαρμόσει το εγχειρίδιο ποιότητας στις απαιτήσεις του προτύπου, να βελτιώσει τις πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος αναλογιζόμενη τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και να τις περιορίσει στον ελάχιστο βαθμό.

 

Η πιστοποίηση αφορά την παροχή υπηρεσιών:

  • Μελέτες αξιολόγησης & αξιοποίησης ακινήτων (διοικητικός, νομικός, τεχνικός, φορολογικός έλεγχος)
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Εκτιμήσεις αξιών ακινήτων, εξοπλισμού και επενδύσεων
  • Διαμεσολάβηση (μεσιτεία) ακινήτων
  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων επί κτιρίων
  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS)
TOP