ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

OHSAS 18001:2007 Υγιεινή & ασφάλεια

Διατυπωμένη δέσμευση και μάλιστα αδιαπραγμάτευτη και ιεραρχικά πρωτεύουσα είναι η εξασφάλιση άριστων συνθηκών υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ανέκαθεν η εταιρεία τηρούσε αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας στους χώρους και τα εργοτάξιά της, με σημαντικό πολλές φορές οικονομικό τίμημα, το οποίο θεωρήθηκε απαραίτητο να πιστοποιηθεί με ένα έγκυρο σύστημα.

Έτσι, η εταιρεία ούσα πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO-9001:2008, θεώρησε φυσική συνέπεια να πιστοποιηθεί με το OHSAS 18001:2007 για όλες τις υπηρεσίες της. Η προετοιμασία για την πιστοποίηση, καθώς και η προσαρμογή του εγχειριδίου ποιότητας στις απαιτήσεις του προτύπου, έδωσε την ευκαιρία στην εταιρεία να αναθεωρήσει πολλές πρακτικές της και επίσης προβλημάτισε αρκετά τα στελέχη της σε ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχυ της ασφάλειας και υγιεινής.

Η πιστοποίηση αφορά την παροχή υπηρεσιών:

  • Μελέτες αξιολόγησης & αξιοποίησης ακινήτων (διοικητικός, νομικός, τεχνικός, φορολογικός έλεγχος)
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Εκτιμήσεις αξιών ακινήτων, εξοπλισμού και επενδύσεων
  • Διαμεσολάβηση (μεσιτεία) ακινήτων
  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων επί κτιρίων
  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS)
TOP