ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO-9001:2008

Η εταιρεία λειτουργεί με διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας από τη γένεσή της λόγω της γενικότερης φιλοσοφίας των μετόχων για ποιοτικές υπηρεσίες. Τον Ιούλιο του 2016 η PPO επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO-9001 για τη διασφάλιση της ποιότητας από τη Bureau Veritas για το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών της, δηλαδή:

  • Μελέτες αξιολόγησης & αξιοποίησης ακινήτων (διοικητικός, νομικός, τεχνικός, φορολογικός έλεγχος)
  • Διαχείριση ακινήτων
  • Εκτιμήσεις αξιών ακινήτων, εξοπλισμού και επενδύσεων
  • Διαμεσολάβηση (μεσιτεία) ακινήτων
  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία Η/Μ και λοιπών εγκαταστάσεων επί κτιρίων
  • Μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS)

Η πιστοποίηση αυτή ήρθε να επιβραβεύσει την σημαντική προσπάθεια που κατέβαλε η εταιρεία στην διασφάλιση ποιότητας και αποτέλεσε το αρχικό σημαντικό βήμα στην προσπάθεια πιστοποίησης των υπηρεσιών μας και με τα πρότυπα ISO-27001 (ασφάλεια πληροφοριών) και ISO-50001 (διαχείριση ενέργειας).

TOP