ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Ματθαίος Φαφαλιός, Πολιτικός Μηχανικός, REV, BREEAM

Ο Ματθαίος Φαφαλιός είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών με κατεύθυνση την δομοστατική και ειδίκευση στις μεταλλικές κατασκευές και στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας. Κατέχει τίτλο Master of Science του Columbia University της Νέας Υόρκης στον τομέα της Διοίκησης & Χρηματοδότησης Έργων (Project Management & Project Finance). Επίσης είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση την Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων.

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια σχετικά με το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού και του εκτιμητή με σκοπό τη συνεχή κατάρτιση του. Μερικά από αυτά είναι "Real Estate Agency For The State Of New York" - Queens School of Real Estate, "PM seminar for PPM authorization for PMI" - Ελληνοαμερικανική Ένωση, Σεμινάριο για πιστοποίηση εκτιμητών ακίνητης περιουσίας REV.

Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του τον Φεβρουάριο του 2002 σε μικρή εταιρία ανάληψης ιδιωτικών και δημοσίων έργων με αντικείμενο την οργάνωση και την επίβλεψη των κατασκευών, τον οικονομικό σχεδιασμό των έργων και την παρακολούθηση των προμηθειών. Τον Μάρτιο του 2003 δημιούργησε το δικό του τεχνικό γραφείο πλαισιωμένο με μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων το οποίο ασχολείται μέχρι και σήμερα με κατασκευές και μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων (π.χ. κατοικίες, νοσοκομεία κλπ.), εκτιμήσεις ακινήτων σε συνεργασία με Ελληνικές Τράπεζες αλλά και ανεξάρτητα, σχεδιασμό και project management συγκροτημάτων κατοικιών (π.χ. συγκρότημα εξοχικών κατοικιών "Caldera Blue Project", Βοιωτία), διαχείριση μεγάλων χαρτοφυλακίων για αποτιμήσεις πολεοδομικής κατάστασης και ρύθμιση αυτών. Στην εμπειρία του επιπλέον έχουν συμβάλλει η έρευνα σε "Ρublic infrastructure delivery methods and project finance" του Columbia University, N.Y. και ο ρόλος του ως Real Estate Agent – New York State.

Στα πλαίσια της αναγκαιότητας της πιστοποίησής του συγκαταλέγονται οι τίτλοι του "Πιστοποιημένου εκτιμητή TEGoVA Expert Valuer (REV GR/AVAG/2018/27) Εφαρμογή Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων & Εγγραφή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών (Ν.4152/2013)" και του "Ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, λεβήτων και κλιματισμού με Α.Μ. 5827" οι οποίοι αποκτήθηκαν μετά την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων κατάρτισης.

Είναι μέλος σε πολλούς οργανισμούς, συλλόγους και επιμελητήρια, όπως είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ιδρυτικό μέλος του GGBC (Greek Green Building Council), μέλος του R.E.M.I. (Real Estate Management Institute), μέλος του Σ.Ε.Κ.Ε. (Σύλλογος Εκτιμητών Ελλάδος), μέλος του ΕΛ.Ι.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής), μέλος του N.A.A. (National Apartment Association – U.S.A.).

TOP