ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS)

Έξυπνο κτίριο. Από τον Δεκέμβριο του 2015, η εταιρεία μας ανήκει πλέον στις πιστοποιημένες εταιρείες της κοινότητας (ένωσης) KNX. Η κοινότητα KNX αποτελείται από πιστοποιημένες εταιρείες και πιστοποιημένους εγκαταστάστες με ρόλο σχεδιαστών συστημάτων διαχείρισης κτιρίων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για κτιριακό έλεγχο KNX.

Η KNX Association είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που διέπεται από το Βελγικό δίκαιο. Μέλη της είναι η συντριπτική πλειοψηφία των κατασκευαστών που αναπτύσσουν συσκευές για διάφορες εφαρμογές για τον οικιακό και κτιριακό έλεγχο με βάση το KNX, όπως τον έλεγχο φωτισμού, τον έλεγχο σκίασης, θέρμανσης, εξαερισμού, κλιματισμού, διαχείριση ενέργειας, μετρήσεις, εποπτείας, συναγερμού / συστημάτων ασφαλείας, οικιακών συσκευών, ήχου / βίντεο και πολλά περισσότερα.

Ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίων ή ένα έξυπνο σπίτι όπως καθιερώθηκε να λέγεται, είναι τόσο έξυπνο όσο ο σχεδιαστής του. Και αυτό, διότι ο σχεδιαστής του πρέπει να είναι απολύτως εξοικειωμένος με τις λειτουργίες των κτιρίων και να είναι καταρτισμένος πολύπλευρα, όπως οι μηχανικοί της εταιρείας μας.

Στόχος της ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης κτιρίων

Στόχος της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης κτιρίων είναι ο διαρκής έλεγχος και παρακολούθηση των λειτουργιών του, καθώς και η έγκαιρη και ασφαλής επέμβαση στις λειτουργίες του. Οι επεμβάσεις αυτές μπορεί να είναι είτε κατά περίπτωση, είτε σύμφωνα με ένα προμελετημένο σχέδιο προς αντιμετώπιση τακτικών ή έκτακτων συνθηκών.

Παραδείγματα τέτοιων σεναρίων είναι:

 • Περίπτωση πυρκαγιάς
 • Περίπτωση διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
 • Περίπτωση ενεργοποίησης ηλεκτρικών φορτίων σε φτηνό τιμολόγιο
 • Παρακολούθηση υδροδότησης (κατανάλωση) και έναρξη παροχής σε χαμηλή σχετική υγρασία εδάφους (πότισμα).
 • Μάζεμα τεντών και σκίαστρων σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων

Διαχειριζόμενες λειτουργίες κτιρίων

Το σύνολο των λειτουργιών ενός κτιρίου μπορεί να διαχειρίζεται μέσα από ένα σύστημα ελέγχου και διαχείρισης κτιρίου με τον κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Έτσι, έλεγχος και παρακολούθηση μπορεί να γίνει σε:

 • Θέρμανση
 • Αερισμός
 • Κλιματισμός
 • Φωτισμός
 • Ασφάλεια
 • Μέτρηση
 • Σκίαση
 • Παράθυρα
 • Διαχείριση όψεων
 • Οπτικοακουστικά συστήματα

Από τον Ιούλιο του 2016 η PPO είναι πιστοποιημένη για έργα της σε Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Κτηρίων (Building Management Systems - BMS) σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO-9001, προστασίας του περιβάλλοντος ISO-14001 και ασφάλειας & υγιεινής στους χώρους εργασίας ISO-18001 από την Bureau Veritas.

TOP