ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Πραγματογνωμοσύνη κτιρίων

Έλεγχος κτιρίων.
Η Premium Property Operations είναι στελεχωμένη από διπλωματούχους μηχανικούς ελληνικών πολυτεχνείων πενταετούς διάρκειας σπουδών και υπερδεκαετούς εμπειρίας με αντίστοιχη εμπειρία σε πραγματογνωμοσύνη κατασκευών και κτιρίων. Παράλληλα, τόσο ο τεχνολογικά προηγμένος εξοπλισμός της, όσο και η εξειδικεμένη της κατάρτιση με πολύωρους κύκλους σεμιναρίων, εγγυάται την επιστημονικότητα και την ορθότητα των εκθέσεων της.

Ήδη, τα στελέχη της έχουν στο ενεργητικό τους αρκετές πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες οδήγησαν στο σύνολό τους σε θετική έκβαση τις αντίστοιχες νομικές υποθέσεις. Σημειώνεται ότι είμαστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα πραγματογνωμώνων του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών.

Μη καταστροφικοί έλεγχοι

Μη καταστροφικοί έλεγχοι ονομάζονται όλες οι τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση των ιδιοτήτων ενός υλικού, συστατικού ή συστήματος χωρίς να προκαλείται καταστροφή του. Μεταξύ των μεθόδων περιλαμβάνονται η υπερηχογράφηση, η διείσδυση υγρούμ η ραδιογραφία, το eddy current test, η θερμογραφία, κα.

Αντικείμενο των μη καταστροφικών ελέγχων μπορεί να είναι ο προσδιορισμός της αντοχής των δομικών στοιχείων, η ύπαρξη οπλισμού, η διάβρωση του οπλισμού, η ακριβής θέση του οπλισμού, η ύπαρξη κενών στο σκυρόδεμα, ο εντοπισμός θαμμένων αρχαιολογικών μνημείων, η ύπαρξη υγρασίας, ο εντοπισμός διαφορετικών στοιχείων, ο εντοπισμός οδεύσεων σωλήνων και καλωδιώσεων, κα

Η PPO επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες όπου μέρος τους αποτελεί ο εξοπλισμός μη καταστροφικών ελέγχων, με στόχο την αποτίμηση της κατάστασης των δομικών στοιχείων και των κατασκευών γενικότερα, ώστε να περέχει την επιστημονικά ορθότερη λύση. Η επένδυση αυτή μας καθιστά έναν από τους πιο αξιόπιστους πραγματογνώμονες, όπου η κάθε πραγματογνωμοσύνη μας γίνεται εύκολα αποδεκτή χωρίς αμφισβητήσεις.

Θερμογραφικοί Έλεγχοι

θερμογραφία. Θερμογραφικοί έλεγχοι είναι οι έλεγχοι που γίνονται με τη βοήθεια ειδικής θερμοκάμερας μέτρησης υπέρυθρης ακτινοβολίας (θερμοκάμερα), η οποία είναι σε θέση να αποτιμά τη θερμοκρασία των σωμάτων και με βάση τις μετρήσεις αυτές να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα. Έτσι, είναι δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα για την ύπαρξη υγρασίας σε έναν τοίχο ο οποίος εμφανίζεται αδικαιολόγητα πιο ψυχρός, να εντοπιστούν προβλήματα κακής ηλεκτρολογικής σύνδεσης σε ηλεκτρολογικό πίνακα που εμφανίζει υψηλότερη θερμοκρασία, να εντοπιστεί η όδευση σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης, να εντοπιστούν προβληματικά φωτοβολταικά πανελ με καμμένη κυψέλη, κα.

Η εργασία είναι αρκετά σημαντική και απαιτείται γνώση που μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω εξειδικευμένης εκπαίδευσης. Ο Φρίξος Σακελλάρης πιστοποιήθηκε σε δεύτερο επίπεδο (Level II) από το Infrared Training Center του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι σε θέση να πραγματοποιεί τους πλέον απαιτητικούς ελέγχους.

Κρουσιμετρήσεις (Μέτρηση Αντοχής Σκυροδέματος)

Η κρουσιμέτρηση αποτελεί μέθοδο αποτίμησης της αντοχής του σκυροδέματος, χωρίς να χρειαστεί να αποκοπεί δοκίμιο (καρότο) από το δομικό στοιχείο. Έτσι, με βάση την ανάκρουση μίας ράβδου είναι δυνατόν να αποτιμηθεί με μεγάλη ακρίβεια η αντοχή του σκυροδέματος και να συγκριθεί με αυτήν που έχει προβλεφθεί στο σχεδιασμό της κατασκευής. Είναι δηλαδή δυνατή η επαλήθευση της αντοχής του φέροντα οργανισμού μίας κατασκευής.

Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

κεραία κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία έχει προμηθευτεί ειδικό εξοπλισμό για τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ακίνητα και ο πέριξ αυτών χώρος δεν βάλλεται από αυξημένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους ανθρώπινους ιστούς. Ο εξοπλισμός αυτός είναι η συσκευή AARONIA SPECTRAN NF-3020 για εύρος συχνοτήτων 10Hz έως 100kHz και το AARONIA SPECTRAN HF-4060 για εύρος συχνοτήτων 100 MHz έως 6 GHz.

Εξοπλισμός μη καταστροφικών ελέγχων

Βασική δέσμευση των μετόχων της εταιρείας κατά τη σύστασή της αλλά και σε όλες τις αναθεωρήσεις των επιχειρηματικών σχεδίων ήταν να λειτουργεί διαρκώς με τον πιο προηγμένο εξοπλισμό και να στοιχειοθετεί διαρκώς τις θέσεις και τις ενέργειές της. Έτσι, αποφάσισε να προμηθευτεί εξοπλισμό, αλλά και να εκπαιδευτεί στο χειρισμό αυτού, ώστε να παρέχεται επιστημονική απόδειξη σε όλες τις λειτουργίες της. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός υγρασίας, ο εντοπισμός κακών ηλεκτρολογικών συνδέσεων, η αποτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος, η ύπαρξη ή μη βλαβερών για την ανθρώπινη υγεία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, η ύπαρξη ελαττωματικών φωτοβολταϊκών πάνελ και ο εντοπισμός ελλιπούς θερμομόνωσης στοιχείων είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία είτε μεμονωμένα, είτε σε συνδυασμό με τη μελέτη και την αποκατάσταση.

Θερμοκάμερα FLIR

Η εταιρεία διαθέτει θερμοκάμερα της εταιρείας FLIR Β-335, με την οποία διενεργεί ενεργειακές επιθεωρήσεις, επιθεωρήσεις συντήρησης και καλής απόδοσης φωτοβολταϊκών πλαισίων, αποτίμηση ηλεκτρολογικών συνδέσεων και εντοπισμούς προβλημάτων υγρασίας.

Κρουσίμετρο Proceq

Για την αποτίμηση της αντοχής του σκυροδέματος με μη καταστροφικό έλεγχο που αποτελούν τον φέροντα οργανισμό των κτιρίων, η PPO προμηθεύτηκε ένα κρουσίμετρο της ελβετικής εταιρείας Proceq.

Με το κρουσίμετρο αυτό είμαστε σε θέση να αποτιμήσουμε την αντοχή του σκυροδέματος των κτηρίων άμεσα και χωρίς καταστροφή του δομικού στοιχείου, ώστε να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σχετικά με την ποιότητα κατασκευής του κτιρίου που προτίθενται να αγοράσουν ή έχουν ήδη αγοράσει.

Μετρητής EMF AARONIA

Για την επαλήθευση της ασφάλειας των πελατών μας έναντι ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, η PPO προμηθεύτηκε προηγμένο εξοπλισμό της εταιρείας AARONIA με τον οποίο είναι σε θέση να μετρήσει στις αντίστοιχες συχνότητες πιθανές επικίνδυνες ακτινοβολίες από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού υψηλής τάσης, κεραίες κινητής τηλεφωνίας και ραντάρ. Οι συσκευές που έχουμε στη διάθεσή μας είναι η NF-3020 και η HF-4060.

Πολυόργανο SONEL MPI 520

Για όλους τους ελέγχους που σχετίζονται με την μέτρηση των ηλεκτρικών μεγεθών μίας εγκατάστασης, η PPO προμηθεύτηκε ένα πολυόργανο της εταιρίας SONEL.

Το όργανο αυτό έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61557 και διενεργεί μετρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο HD384. Πεδίο εφαρμογής αποτελεί η αποτίμηση της ποιότητας μίας Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (Ε.Η.Ε.) ενός κτηρίου ή μέρους αυτού, καθώς και η διερεύνηση βελτίωσης, ως προς το ενεργειακό προφίλ κατανάλωσης, αυτής.

Το εν λόγω όργανο είναι το πλέον κατάλληλο για την σύνταξη της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκατάστατη (Υ.Δ.Ε.) που θα είναι υποχρεωτική από 01/11/2011.

Πραγματογνωμοσύνες & Εφαρμογές

Προβλήματα υγρασίας και εντοπισμός της

προβλήματα υγρασίας. Η Premium Property Operations έχει εξειδικευτεί σημαντικά στο θέμα εντοπισμού προβλημάτων υγρασίας σε υπόγειους χώρους, δώματα και τοιχοποιίες. Η σύγχρονη τεχνολογία με τη βοήθεια της θερμογράφησης (έλεγχο της επιφάνειας των δομικών στοιχείων με θερμοκάμερα) καθιστά δυνατή την αποτίμηση της πραγματικής θερμοκρασίας των στοιχείων και άρα τον ακριβή προσδιορισμό της ύπαρξης υγρασίας. Μετά τον εντοπισμό της υγρασίας, διερευνά τα αίτια της εισροής νερού και αποκαθιστά με σύγχρονα υλικά (κονιάματα) τη βλάβη, σφραγίζοντας και στεγανοποιώντας την πηγή προέλευσης σε συνεργασία με τον υδραυλικό και τον μονωτή της εταιρείας. Η εταιρεία δίνει δωδεκαετή γραπτή εγγύηση στις επεμβάσεις της.

TOP