ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Ψηφιακές αποτυπώσεις κτιρίων & εγκαταστάσεων

Τρισδιάστατες αποτυπώσεις κτιρίων

Η εταιρεία μας ήδη από το 2019 για κάθε δραστηριότητά της (διαχείριση, εκτίμηση, κατασκευή, προώθηση/μεσιτεία, πραγματογνωμοσύνη) έχει επιλέξει να τηρεί αρχείο τρισδιάστατης ψηφιακής αποτύπωσης για την τεκμηρίωση των εργασιών της.

Προώθηση

Κάθε ακίνητο που προωθεί η εταιρεία μας και για το οποίο έχει ανάθεση για διαμεσολάβηση, πάντοτε με αποκλειστική ανάθεση, το αποτυπώνει ψηφιακά ώστε να το προβάλλει μαζί με τις κρίσιμες πληροφορίες του. Έτσι, οι υποψήφιοι αγοραστές ή μισθωτές, έχουν μία πλήρη άποψη του ακινήτου και τη δυνατότητα να πραγματοποιούν επιμετρήσεις σε αυτό προκειμένου να εξετάζουν την καταλληλότητά του. Επίσης, είναι δυνατή η εικονική περιήγηση των ενδιαφερομένων μέσω της τεχνολογίας VR (Virtual Reality).

Διαχείριση

Η τρισδιάστατη ψηφιακή αποτύπωση των κτιρίων που διαχειριζόμαστε αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας μας και την κατασκευή μιας ουσιαστικής υποδομής για την ανάπτυξη μίας πολύπλευρης και πολυδιάσταστης παρακολούθησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ακινήτων. Με την καταχώριση ουσιαστικών πληροφοριών, όπως αυτών του κατασκευαστή, του συντηρητή, του μοντέλου, του εγχειριδίου λειτουργίας, του χρόνου εγκατάστασης και πλήθους άλλων πληροφοριών στην αρχική τρισδιάστατη αποτύπωση και στη συνέχεια σε ένα αρχείο κτιριακής μοντελοποοίησης (BIM-Building Information Modelling) όπως είναι αυτό του REVIT της Autodesk είναι δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείρισή του.

Εκτίμηση

Κατά την εκτίμηση σύνθετων ακινήτων ή εγκαταστάσεων η εταιρεία μας αποτυπώνει το αντικείμενο με σκοπό να ανατρέχει σε αυτό κατά την εκτίμηση της εμπορικής αξίας του ή την αποτίμηση της πραγματικής και λειτουργικής του κατάστασης. Αποτελεί έτσι αμάχητο τεκμήριο ιστορικότητας και της κατάστασής του κατά το χρόνο της μελέτης.

Κατασκευή

Η αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων κατά την κατασκευή, ανακαίνιση, αναπαλαίωση και επισκευή τους είναι ο πολυτιμότερος σύμμαχος για τις όποιες μελλοντικές τροποποιήσεις, αφού καταγράφει τις όποιες επεμβάσεις, οδεύσεις και κατασκευαστικές επιλογές με σκοπό τη δυνατότητα μελλοντικής αναδρομής στις εργασίες αυτές.

Κόστος

Το κόστος μίας ψηφιακής αποτύπωσης κτιρίου ή εγκατάστασης ανέρχεται σε 3,5 €/m² για μικρές επιφάνειες έως 70 m² και μπορεί να φτάσει μέχρι και 1 €/m² για πολύ μεγάλες επιφάνειες. Καλέστε μας στο 2106444090 για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Μπορείτε να δείτε ένα δείγμα της αποτύπωσης κτιρίου μας και να περιηγηθείτε εδώ:

 

TOP