ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Συχνές ερωτήσεις διαχείρισης ακινήτων

Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με διαχείριση ακίνητης περιουσίας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες

Διαχείριση ακινήτων ονομάζουμε τη συστηματική εργασία ανθρώπων που έχουν ως στόχο τον κατάλληλο συντονισμό ανθρωπίνων ενεργειών ώστε να επιτυγχάνονται αποτελεσματικά οι επιδιωκόμενοι στόχοι, οι οποίοι είναι η ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών πόρων, η προστασία του περιβάλλοντος, η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των χρηστών και των ακινήτων, η προστασία της ακίνητης περιουσίας, η μεγιστοποίηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, η διαρκής παρακολούθηση, η επιμήκυνση του οικονομικού χρόνου ζωής των ακινήτων, η ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταξύ μισθώσεων (κενή περίοδος), η ελαχιστοποίηση του κόστους επιδιόρθωσης, η ελαχιστοποίηση των εξόδων και η ελαχιστοποίηση των ζημιών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η PPO διενεργεί προβλέψεις, σχεδιασμό, πρόληψη, οργάνωση, εκτέλεση, συντονισμό και έλεγχο όλων των διοικητικών, τεχνικών, νομικών, λογιστικών, φορολογικών και εμπορικών θεμάτων λειτουργίας των ακινήτων.
Διαχειριστής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται και διοικεί την κοινωνία οριζόντιων ή κάθετων ιδιοκτησιών.Ο διαχειριστής έχει κυρίως την ευθύνη της εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης των κοινόχρηστων χώρων, την κατανομή των δαπανών και βαρών και της επ’ ονόματι του επί δικαστηρίων παραστάσεως είτε ως εναγόμενου είτε ως ενάγοντος (παράγραφος 2, άρθρο 4, Νόμου 3.741/192).Τί είναι ο κανονισμός μίας πολυκατοικίας ή ενός ακινήτου γενικότερα;Κανονισμός είναι συμφωνία μεταξύ των συνιδιοκτητών που ρυθμίζει θέματα συνιδιοκτησίας. Διακρίνεται σε τυπικό και ουσιαστικό κανονισμό, ανάλογα με τη μορφή που έχουν οι ρυθμίσεις. Εφόσον περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο κείμενο, τότε πρόκειται περί τυπικού κανονισμού. Εφόσον απαντάται σε πληθώρα εγγράφων, πρόκειται περί ουσιαστικού κανονισμού. Η ύπαρξη ενός κανονισμού δεν είναι υποχρεωτική. Συνήθως συντάσσεται κατά τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ο κανονισμός περιλαμβάνει συστατικές, διαχειριστικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι συστατικές διατάξεις αναφέρονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και μπορούν να τροποποιηθούν δύσκολα ή και καθόλου, και οπωσδήποτε όχι με απλή πλειοψηφία. Οι διαχειριστικές διατάξεις αφορούν στη διαχείριση της κοινωνίας των οριζοντίων ιδιοκτησιών. Τέλος, οι κανονιστικές διατάξεις περιλαμβάνουν συμφωνίες των συγκυρίων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία της οροφοκτησίας.
Μία καλή εταιρεία διαχείρισης ακινήτων πρέπει να έχει:Κατάλληλη πανεπιστημιακή εκπαίδευση με εξειδίκευσηΕλάχιστη απαιτούμενη εμπειρία σε διαχείριση κτιρίωνΔυνατότητα να εκτελεί τις περισσότερες υπηρεσίες εντός της εταιρείαςΜηχανισμό παρακολούθησης και αναφοράς για όλες τις υπηρεσίεςΠιστοποίηση διασφάλιση ποιότητας σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα, όπως ISO για τη διασφάλιση ποιότητας, προστασία του περιβάλλοντος, ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας με αντικείμενο τη διαχείριση ακινήτων. Επίσης, είναι επιθυμητή και μία εξειδίκευση σε ασφάλεια πληροφοριών.Επαγγελματική Αστική Ευθύνη για πιθανές παραλείψεις τηςΕξοπλισμό μετρήσεων για κρίσιμα μεγέθη που αφορούν σε συντήρηση και το περιβάλλονΟργανωτικές ικανότητεςΔυνατότητα ιεράρχησης των καταστάσεων
Οι δικηγόροι είναι αναγκαίοι για τις μεταβιβάσεις και τη σύνταξη μισθωτηρίων με τους μισθωτές. Ωστόσο, από το σύνολο των υπηρεσιών στη διαχείριση, οι υπηρεσίες αυτές δεν αντιπροσωπεύουν ούτε το 1%. Είναι δηλαδή σαν να πηγαίνει κάποιος σε δικηγόρο για τα λογιστικά του βιβλία, επειδή ένας δικηγόρος συντάσσει το καταστατικό της εταιρείας. Η υπεύθυνη αντιμετώπιση που πρέπει να έχει κάποιος επενδυτής είναι να επιλέγει μία εταιρεία η οποία μπορεί να του παρέχει όσες το δυνατόν περισσότερες υπηρεσίες εσωτερικά, αναθέτοντας σε εξωτερικούς συνεργάτες μικρό μόνο ποσοστό.
Οι λόγοι για τους οποίους οφείλει ένας σοβαρός επενδυτής να αναθέτει τη διαχείριση του ακινήτου ή των ακινήτων του σε μία εταιρεία διαχείρισης ακινήτων είναι σημαντικοί.Πρώτα απ' όλα, οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων διαθέτουν επαγγελματίες και στελέχη που είναι σε θέση να γνωρίζουν λεπτομερώς θέματα του χώρου που οι ιδιώτες ή οι επενδυτές δεν προλαβαίνουν αλλά και δεν μπορούν να γνωρίζουν σε βάθος. Έτσι, η επαγγελματική διαχείριση ακινήτων μπορεί να προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:Αύξηση του μισθώματος που μπορεί να επιτύχει το ακίνητοΤο μίσθωμα ενός ακινήτου ορίζεται από την ελεύθερη αγορά. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει ο διαχειριστής που είναι σε θέση να προσδιορίσει με μία επιστημονική μελέτη προσδιορισμού του εμπορικού μισθώματος το πιθανό μίσθωμα που θα μπορούσε να επιτύχει το ακίνητο. Έτσι, απαιτείται να υπάρχει στην ομάδα διαχείρισης ένας πιστοποιημένος εκτιμητής που θα μπορεί να κάνει την εκτίμηση αυτή. Επίσης, σημαντικό ρόλο έχει και ένας διαμεσολαβητής (μεσίτης) που θα μπορεί να εκθέσει το ακίνητο σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό για να υπάρξει και μεγαλύτερη "δεξαμενή" υποψήφιων μισθωτών. Η PPO διαθέτει εντός της εταιρείας τόσο έγκριτους πιστοποιημένους εκτιμητές, όσο και μεσίτες ακίνητης περιουσίας. το σημαντικότερο όμως είναι πως διαθέτει και ένα σημαντικό δίκτυο συνεργαζόμενων μεσιτών για να προωθεί κατάλληλα τα ακίνητα άμεσα με την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση.Μείωση του χρόνου που παραμένει κενό το ακίνητοΗ PPO διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένο δικηγόρο ακινήτων, όπως επίσης και κατάλληλες διαδικασίες ελέγχου των μισθωτών της, προκειμένου αφενός να συμμορφώνεται με το νόμο, αφετέρου να ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα των μισθωτών της. Έτσι, ακολουθώντας την αρχή πως "ένας καλός μισθωτής είναι καλύτερος από ένα καλό μίσθωμα", συνάπτει συμφωνίες με αξιόπιστους μισθωτές, οι οποίοι παραμένουν στα ακίνητα που διαχειρίζεται αρκετό καιρό και τους οποίους βεβαίως φροντίζει να αντιμετωπίζει ικανοποιημένους, παρέχοντάς τους επαγγελματισμό και αξιοπιστία.Ελαχιστοποίηση των ζημιών που μπορεί να δημιουργηθούν στα ακίνηταΜέσω των προληπτικών ελέγχων και της τακτικής συντήρησης, η PPO φροντίζει να διατηρεί τα ακίνητα στην καλύτερη δυνατή τεχνική κατάσταση, προλαμβάνοντας ζημιές που ο ιδιοκτήτης από μόνος τους δε θα μπορούσε να διακρίνει. Και είναι κανόνας πως η έγκαιρη αντιμετώπιση των ζημιών εξοικονομεί χρήματα μακροπρόθεσμα.Μείωση των εξόδων διαχείρισης και λειτουργίας του ακινήτουΗ PPO είναι ταυτόχρονα και τεχνική εταιρεία, εγγεγραμμένη στα μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων του Δημοσίου. Έτσι, διαθέτει συνεργαζόμενους τεχνικούς οι οποίοι είναι σταθεροί συνεργάτες και της προσφέρουν άκρως ανταγωνιστικές τιμές που δεν είναι δυνατόν να επιτύχουν οι ιδιώτες στην ελεύθερη αγορά. Επίσης, είναι πλήρως ελεγχόμενο το επίπεδο παροχής των υπηρεσιών τους.Επιστημονικός σχεδιασμός της λειτουργίας του ακινήτουΗ σημαντικότερη συμβολή της PPO στη διαχείριση των ακινήτων είναι ο πλήρης έλεγχος των απαιτήσεων της Πολιτείας, των μισθωτών και των επενδυτών/ιδιωτών. Έτσι, δημιουργείται μία χρυσή τομή προσφερόμενων υπηρεσιών που διαμορφώνει το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Το λογισμικό περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες και τα τυποποιημένα έντυπα των ακινήτων, ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των ακινήτων από οποιοδήποτε σημείο με χρήση διαδικτύου (internet). Η τεχνική, νομική, οικονομική και διοικητική τεκμηρίωση γίνεται με αρχεία που έχουν καταχωριστεί στον ηλεκτρονικό φάκελο των ακινήτων, επιτρέποντας την επίσκεψη, επαλήθευση και εκτύπωσή τους.

Λειτουργικά θέματα

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας ενός Ακινήτου είναι ένα έγγραφο, ή μάλλον μία συρραφή εγγράφων τα οποία περιλαμβάνουν βασικές πληροφορίες για το ακίνητο και βασικές διεργασίες και οδηγίες που απαιτούνται για την απρόσκοπτη, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ενός ακινήτου. Τα βασικότερα στοιχεία ενός εγχειριδίου ακινήτου περιλαμβάνουν:
  • Διοικητικά στοιχεία
  • Τεχνικά στοιχεία
  • Νομικά στοιχεία
  • Οικονομικά στοιχεία
  • Στοιχεία Marketing
  • Στοιχεία Υγιεινής & Ασφάλειας
  • Στοιχεία επικοινωνίας και διαχείρισης πελατειακών σχέσεων
  • Στοιχεία μισθωτών
Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας Ακινήτου (ΕΛΑ) προβλέπει όλες τις διαδικασίες που πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεση αντιμετώπιση σε κάθε γεγονός με τον ορθότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Για παράδειγμα, προβλέπεται η διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά), ο έλεγχος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (ανελκυστήρας, λέβητας, πυρόσβεση, κλπ), η προληπτική συντήρηση, η προετοιμασία για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο, η διαδικασία διεκδίκησης των μισθωμάτων, η αποβολή ενός κακού μισθωτή, η κατανομή όλων των πιθανών δαπανών, καΩς εκ τούτου, υπάρχει πλήρης τυποποίηση και έλεγχος των λειτουργιών του κτιρίου με προσχεδιασμένο τρόπο.
Κατασταλτική συντήρηση ονομάζεται το σύνολο της εργασίας που απαιτείται για να διατηρείται η εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Περιλαμβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις, οι λιπάνσεις, οι βαφές, οι αντικαταστάσεις των μερών της εγκατάστασης, που προβλέπεται η γήρανσή τους ή που εκτιμάται, κατά την επιθεώρηση, ότι επίκειται η καταστροφή τους ή ότι η φθορά τους θα φέρει ανωμαλία στην λειτουργία της εγκατάστασης.
Ονομάζεται το σύνολο της εργασίας που απαιτείται για την επισκευή, αντικατάσταση ή διασκευή αντικανονικά λειτουργούντων μερών ή τμημάτων μιας εγκατάστασης. Η τροποποίηση ενός τμήματος μιας εγκατάστασης για τη βελτίωση της απόδοσης ή στερεότητά της, εφ’ όσον η εγκατάσταση έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί κανονικά, αποτελεί κατασταλτική συντήρηση. Αντίθετα αποτελεί προληπτική συντήρηση της εγκατάστασης κάθε τροποποίησή της, εφ’ όσον η εγκατάσταση δεν εγγυάται πλέον τη συνεχή και ασφαλή λειτουργία της.
Μίσθωση ακινήτου είναι γραπτή συμφωνία (σύμβαση) κατά την οποία το δικαίωμα της χρήσης και κατοχής ενός γεωτεμαχίου ή κτιρίου μεταφέρεται από τον ιδιοκτήτη (εκμισθωτή) σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για συγκεκριμένο χρόνο με την καταβολή αντίστοιχα χρηματικού ποσού.
Μισθωτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί και κατέχει ένα ακίνητο σύμφωνα με μία μισθωτική σύμβαση (μισθωτήριο).
Εκμισθωτής είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του ένα ακίνητο και παραχωρεί τη χρήση του σε ένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για στεγαστικούς, εμπορικούς, παραγωγικούς ή άλλους σκοπούς.
Σύμφωνα με τη Αστυνομική Διάταξη 3 του 1996 οι ώρες μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας είναι οι ακόλουθες:Κατά τη θερινή περίοδο (1η Απριλίου έως την 30η Σεπτεμβρίου) από 15:00 έως 17:30 και από 23:00 έως 07:00.Κατά τη χειμερινή περίοδο (1η Οκτωβρίου έως την 31η Μαρτίου) από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.Οι παραβάτες των διατάξεων της εν λόγω Αστυνομικής Διάταξης, διώκονται σε βαθμό πταίσματος. Οι πολίτες μπορούν ν' απευθύνονται στην Αστυνομία για βεβαίωση της παράβασης, καθώς και να υποβάλλουν Έγκληση σε βάρος των παραβατών.
Σύμφωνα με το άρθρο 18 της υγιειονομικής διάταξης Υ1β/2000 (ΦΕΚ 343/Β'/4-5-1995) "Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων", επιτρέπεται η διατήρηση σε κάθε κατοικία είτε μόνο ενός σκύλου και μίας γάτας, είτε δύο σκύλων, είτε δύο γατών.Σε περίπτωση κτιρίου με περισσότερα των 2 διαμερισμάτων, επιτρέπεται ο ίδιος αριθμός κατοικίδιων ανά διαμέρισμα, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας το απαγορεύει. Προϋπόθεση είναι τα κατοικίδια να διαβιούν στον ίδιο χώρο με τον ιδιοκτήτη και όχι στις βεράντες του διαμερίσματος.Αντίστοιχες προϋποθέσεις ισχύουν και για τα ωδικά πτηνά, εφόσον δε δημιουργούνται προβλήματα στην τήρηση των κανόνων κοινής ησυχίας και άλλες οχλήσεις στους περίοικους.Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση πάσης φύσεως κατοικίδιων στους κοινόχρηστους χώρους κτιρίων ή στους ελεύθερους χώρους μονοκατοικιών (ταράτσες, αυλές, βεράντες, κλπ).Απαγορεύεται επίσης η παρουσία και διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα δημόσια κέντρα και καταστήματα κατά τις ώρες λειτουργίας τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη μέχρι το τέλος του 2010 χειρίστηκε 795 αναφορές πολιτών για θέματα σχετικά µε την ΕΥ∆ΑΠ. Σε 444 αναφορές διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης και ξεκίνησε διαμεσολάβηση µε την εταιρεία. Η διαμεσολάβηση είχε κυρίως τη μορφή της έγγραφης και τηλεφωνικής επικοινωνίας αλλά και της επιτόπιας διερεύνησης. Στην ειδική έκθεση καταγράφονται τα κυριότερα σημεία από αυτή την εμπειρία.Η συνεργασία του Συνηγόρου του Πολίτη µε την ΕΥ∆ΑΠ και ο βαθμός υιοθέτησης από την εταιρεία των προτάσεων του Συνηγόρου κρίνεται ικανοποιητικός. Λόγω της φύσης των καταγγελιών μεγάλος αριθμός από αυτές εξετάζονται άμεσα, µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, και στις περιπτώσεις αυτές η διευθέτηση των προβλημάτων των πολιτών γίνεται σχετικά σύντομα. Από την άλλη οι υπηρεσίες της ΕΥ∆ΑΠ καθυστερούν σε γενικές γραμμές να απαντήσουν σε έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη. Αυτό έχει ως συνέπεια να απαιτείται η αποστολή επιστολών υπενθύμισης και να καθυστερεί η επίλυση των προβλημάτων.Οι κυριότερες θεματικές, τις οποίες παρουσιάζει η ειδική έκθεση είναι: οι συµβάσεις υδροληψίας και οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού της ΕΥ∆ΑΠ, η διαδικασία καταχώρισης της υδροπαροχής, η πληρότητα του εντύπου των λογαριασμών, οι προϋποθέσεις χορήγησης ειδικών τιμολογίων, η δυνατότητα παροχής οικονομικών διευκολύνσεων στους καταναλωτές, η αμφισβήτηση του ύψους των καταναλώσεων και η δυνατότητα προσφυγής στα αρμόδια όργανα της ΕΥ∆ΑΠ, ο καταμερισμός ευθύνης ανάμεσα στον ενοικιαστή και στον ιδιοκτήτη σε περιπτώσεις απλήρωτων λογαριασμών. Επίσης αναπτύσσονται ζητήματα που αφορούν επέκταση δικτύων και σύνδεση µε αυτά, αντικατάσταση υδρομέτρων, χρεώσεις αποχέτευσης και διαρροές.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή του «Χάρτη υποχρεώσεων προς τους καταναλωτές» της ΕΥ∆ΑΠ, όπου επιλύονται ζητήματα σχέσεων της εταιρείας µε τους πολίτες.Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ως καταναλωτές υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και η ανταπόκριση της ΕΥ∆ΑΠ στα παράπονα των καταναλωτών είναι το θέμα της νέας ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη. Η ανεξάρτητη αρχή, παραθέτει παραδείγματα, αντλεί συμπεράσματα από την πλούσια εμπειρία της στον χειρισμό εκατοντάδων παραπόνων κατά της ΕΥ∆ΑΠ, και καταγράφει τις λύσεις που έχουν δοθεί αλλά και τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει το ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας µε την ΕΥ∆ΑΠ που καταλήγει συχνά στην αποδοχή των προτάσεων και θέσεων της ανεξάρτητης αρχής. Προσθέτει πάντως ότι κάποιες φορές παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων που απασχολούν τους καταναλωτές.Η PPO αναδημοσιεύει την ειδική έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε κατά τα πρώτα 11 έτη λειτουργίας του (1998 – 2009) 1.751 καταγγελίες (αναφορές) πολιτών που αφορούν τη λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε. Οι πολίτες διαμαρτύρονταν για ζητήματα που αφορούν: (α) τις υπηρεσίες της εμπορίας (Πωλήσεις) και (β) τις υπηρεσίες διανομής (δίκτυο).Η ειδική έκθεση παραθέτει τα προβλήματα που εντόπισε ο Συνήγορος του Πολίτη, καθώς και γενικότερα λειτουργικά ζητήματα της ΔΕΗ Α.Ε., και προτείνει λύσεις και τρόπους πρόληψης. Τα κυριότερα θέματα με τα οποία ασχολείται η έκθεση είναι:αιτήματα αποζημίωσης για βλάβες που προκλήθηκαν από την αυξομείωση της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος,καταλογισμοί σε τρίτους ποσών που αφορούν κατανάλωση ρεύματος που είχε γίνει από άλλο πρόσωπο ή αφορούσε άλλη παροχή,παράνομες επανασυνδέσεις παροχής ρεύματος,διόρθωση εσφαλμένων λογαριασμών,σύσταση επιτροπής εξέτασης αιτημάτων καταναλωτών για παροχή διευκολύνσεων,διακανονισμοί οφειλών,αποκατάσταση βλαβών,αντικατάσταση παλαιού τύπου μετρητών,ικανοποίηση αιτημάτων ηλεκτροδότησης και διακοπής παροχής ρεύματος, αποκατάσταση βλαβών, και τέλοςζητήματα που αφορούν τη γενικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όπως την έγκαιρη απάντηση σε αιτήματα, άμεση ενημέρωση των καταναλωτών, έκδοση λογαριασμών, κ.τ.λ. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της ΔΕΗ Α.Ε. και του Συνηγόρου του Πολίτη χαρακτηρίστηκε από την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και την σε σημαντικό βαθμό αποδοχή των προτάσεων και θέσεων του Συνηγόρου.Η PPO αναδημοσιεύει την ειδική έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόστηκε στα ακίνητα από την 1η Ιανουαρίου 2006. Αφορά μόνο σε νεόδμητα ακίνητα για τα οποία εκδόθηκε οικοδομική άδεια μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 (ή αναθεωρήθηκε η οικοδομική άδεια που είχε εκδοθεί προγενέστερα χωρίς να έχουν γίνει οικοδομικές εργασίες). Ουσιαστικά αφορά κερδοσκοπικές επιχειρήσεις οι οποίες ανεγείρουν οικοδομές (κτίρια) σε οικόπεδα και πωλούν τις ιδιοκτησίες που προκύπτουν σε τρίτους.Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει έναν συνοπτικό οδηγό για τα ακίνητα ο οποίος αναλύει διεξοδικά τις υποχρεώσεις των εμπλεκομένων και παραθέτει παραδείγματα. Η PPO αναδημοσιεύει τον οδηγό.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Ακινήτου (ΠΕΑ) είναι μία υποχρέωση των ιδιοκτητών ακινήτων που επιδιώκουν να πουλήσουν ή να εκμισθώσουν το ακίνητό τους να ενημερώσουν αντίστοιχα τους υποψήφιους αγοραστές ή μισθωτές για τις ενεργειακές απαιτήσεις του ακινήτου προκειμένου να πληρούνται εντός αυτού φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης και χρήσης (θερμοκρασία, ΖΝΧ, κα).Είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική για όλα τα κτίρια, πλην αυτών με επιφάνεια μέχρι 50 τμ (και μέχρι τις 31/12/2015), τα μνημεία, τους θρησκευτικούς χώρους, τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις και κτίρια προσωρινής χρήσης (αποθήκες, χώροι στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αγροτικά κτίρια, κα). Η ισχύς τους είναι δεκαετής (10 χρόνια).Πόσες κατηγορίες υπάρχουν;Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κατατάσσει το ακίνητο σε μία από τις 9 διαθέσιμες κατηγορίες, ανάλογα με την ετήσια ανηγμένη κατανάλωση ενέργειας (ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο). Παρά το ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλλει την εφαρμογή της νομοθεσίας περί Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, οι κατηγορίες διαφέρουν από χώρα σε χώρα.Πόσο αξιόπιστο είναι;Δυστυχώς, για τη σωστή αποτίμηση βασικών χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων απαιτείται η γνώση του τρόπου κατασκευής και η επαλήθευση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας. Ως γνωστόν όμως στην Ελλάδα, παρά το ότι ο Κανονισμός Θερμομόνωσης έχει ψηφιστεί από το 1979, ελάχιστα είναι τα κτίρια που τον εφάρμοσαν και γενικότερα που εφάρμοσαν τις κατατεθειμένες μελέτες. Έτσι, η αποτίμηση γίνεται με την παραδοχή της πιστής εφαρμογής, η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι άκυρη.
Η Πολιτεία και ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με οδηγίες που υποχρεούται (ευτυχώς) να εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση, έχει επιβάλλει πλήθος ελέγχων (συχνά περιοδικών) για την επαλήθευση της σωστής, ασφαλούς και οικονομικής λειτουργίας των κτιρίων. Βασικό πρόβλημα είναι το έλλειμμα εποπτείας των επιθεωρητών.Αυτοί οι έλεγχοι/πιστοποιητικά είναι: Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Το πιστοποιητικό εκδίδεται από ενεργειακούς επιθεωρητές, έχει δεκαετή ισχύ και επιβάλλεται η προσκόμισή του σε κάθε αγοραπωλησία ή μίσθωση ακινήτου. (Νόμος 4.122/2013) Επιθεώρηση Συστημάτων Θέρμανσης. Η επιθεώρηση αυτή περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του λέβητα και του μεγέθους του (ονομαστική ισχύς), σε σχέση με τις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου. Επιβάλλεται να γίνεται σε κάθε κτίριο με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος άνω των είκοσι κιλοβάτ (20 kW) και διενεργείται σε όλα τα προσβάσιμα τμήματα συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση κτιρίων, όπως οι μονάδες παραγωγής θερμότητας, το σύστημα ελέγχου, οι κυκλοφορητές κ.ά. Η αξιολόγηση του μεγέθους του λέβητα δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα θέρμανσης ή στις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου. Εφόσον η συνολική ωφέλιμη ονομαστική ισχύς δεν υπερβαίνει τα εκατό κιλοβάτ (100 kW) η επιθεώρηση γίνεται τουλάχιστον κάθε πέντε (5) έτη. Για μεγαλύτερης ισχύς λέβητες η επιθεώρηση γίνεται τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη ή κάθε (4) εφόσον θερμαίνονται με αέριο καύσιμο. (Νόμος 4.122/2013) Επιθεώρηση Συστημάτων Κλιματισμού. Η επιθεώρηση επιβάλλεται να γίνεται σε όλα τα προσβάσιμα τμήματα εγκαταστάσεων κλιματισμού, όπως αντλίες θερμότητας, ψύκτες, κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, κυκλοφορητές, σύστημα ελέγχου, κ.ά. με συνολική ωφέλιμη ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από δώδεκα κιλοβάτ (12 kW). Η επιθεώρηση διενεργείται κάθε πέντε (5) έτη και περιλαμβάνει αξιολόγηση του βαθμού απόδοσης του συστήματος κλιματισμού και του μεγέθους του (ονομαστική ισχύς), σε σχέση με τις απαιτήσεις ψύξης/θέρμανσης του κτιρίου. Η αξιολόγηση του μεγέθους δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνεται εφόσον δεν έχουν γίνει εν τω μεταξύ αλλαγές στο συγκεκριμένο σύστημα κλιματισμού ή στις απαιτήσεις ψύξης/θέρμανσης του κτιρίου. (Νόμος 4.122/2013) Έλεγχοι και επανέλεγχοι των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου-ΥΔΕ). Για την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργείται τόσο αρχικός έλεγχος (πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της) όσο και επανέλεγχοι σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του Προτύπου HD-384. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση ως εξής:Για κατοικίες κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνιαΓια κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε επτά (7) χρόνιαΓια χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε ένα (1) χρόνοΓια επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ) κάθε ένα (1) χρόνο και άμεσα εφόσον έχει προηγηθεί διακοπή της σύνδεσης.Άμεσος επανέλεγχος της εγκατάστασης απαιτείται στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης, εφόσον πληγεί η εγκατάσταση από θεομηνία (πλημμύρα ή σεισμό), εφόσον συμβούν σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία) ή εφόσον υπάρξει καταγγελία φυσικών ή νομικών προσώπων.Η ΥΔΕ Ηλεκτρολόγου είναι απαραίτητη (και απαιτείται να βρίσκεται σε ισχύ) για οποιαδήποτε αλλαγή στο όνομα που εκδίδεται ο λογαριασμός κάθε ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. (Υπουργική Απόφαση Αριθ. Φ.7.5/1816/88, ΦΕΚ 470/Β'/2004). Πιστοποιητικά Περιοδικού Ελέγχου Ανελκυστήρα. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, όπως αυτοί προβλέπονταν κατά το χρόνο εγκατάστασης τους, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής:α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία.β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία.γ) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετίαδ) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία ή/και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες.ε) Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να έχουν μέγιστη διάρκεια ισχύος τα ανωτέρω αναφερόμενα διαστήματα.Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει προηγούμενων κανονιστικών διατάξεων ισχύουν τα ανωτέρω διαστήματα αρχής γενομένης της έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού.Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων.Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα.Υποχρεώσεις - Δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστήΟ ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέρω:α) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙΙ και ΙV της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και τον περιοδικό επανέλεγχο του.β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας.γ) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης, του οποίου είναι ο νόμιμος κάτοχος, θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.δ) Να μεριμνά για την ύπαρξη και καλή λειτουργία της διάταξης ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης.Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, το συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της αλλαγής και στο διάστημααυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο. Σε κάθε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο υπεύθυνο συντηρητή, θα πρέπει να παραδίδονται εγγράφως στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους από τον απερχόμενο συντηρητή, όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για την λειτουργία του ανελκυστήρα ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία αυτού.Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή (εις διπλούν), και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, θεωρημένη νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής, στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή για να ενημερωθεί το μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων.Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.Οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, δύνανται για λόγους ασφαλείας, να μεριμνήσουν για τηλεφωνική σύνδεση της καμπίνας του ανελκυστήρα με πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.Στην περίπτωση ανελκυστήρων δημοσίας χρήσης, η ύπαρξη και λειτουργία διάταξης κλήσης έκτακτης ανάγκης καθίσταται υποχρεωτική από 1.7.2009. (ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ οικ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425/2008 – ΦΕΚ 2604/Β'/22.12.2008)
Η σωστή διαχείριση των κτιρίων και των πολυκατοικιών περιλαμβάνει και την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά, η PPO διασφαλίζει τα συμφέροντά σας, αφού είναι από τις λίγες εταιρείες που τηρούν σε αρχείο όλα τα έξοδα των κτιρίων που διαχειρίζονται και τα αναρτούν στους χώρους ανακοινώσεων, ήδη προτού εφαρμοστεί η νέα αγορανομική διάταξη της 8ης Απριλίου 2013. Η σχετική διάταξη προβλέπει πρόστιμο 2.000 € για την περίπτωση που δεν αναρτώνται τα παραστατικά των κοινόχρηστων εξόδων. Παρακάτω παρατίθεται η σχετική αγορανομική διάταξη. Αγορανομική Διάταξη 02/8.4.2013 (ΦΕΚ Β' 874/11-04-2013)Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα των πολυκατοικιών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΈχοντας υπόψη:Α. Τις διατάξεις:1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298), και ιδίως το άρθρο 1.2. Το Ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008) και ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)».3. Την υπ’ αριθμ. Α.Δ. 7/2009 Αγορανομική Διάταξη «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ Β΄ 1388) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.4. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).5. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπορίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», (ΦΕΚ Α΄ 213/2009).7. Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).8. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/20−6−2012).9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).11. Την με αρ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).12. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων αναφορικά με την ανάρτηση των νομίμων παραστατικών στοιχείων κατά την έκδοση κοινοχρήστων για την προστασία του καταναλωτικού κοινού.13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,αποφασίζουμε: Άρθρο 1Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών. Άρθρο 2Κυρώσεις2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.Άρθρο 3Ισχύς της παρούσαςΗ παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
 

TOP