ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Χωρίς πρόστιμο θα είναι οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Συγκεκρμένα, το άρθρο 76 του νόμου 4764/2020 προβλέπει ότι:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 (Α΄65) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019 καταργείται.

TOP