ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δευτέρα-Παρασκευή 9:00ΠΜ - 5:00ΜM
Σάββατο μόνο με ραντεβού!

CREATE ACCOUNT

*

*

*

*

*

*

FORGOT YOUR PASSWORD?

*

Μακροχρόνια εκμίσθωση του διατηρητέου ακινήτου ιδιοκτησίας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στην οδό Μητροπόλεως 59 στη Θεσσαλονίκη

Όψη κτηρίου οδού Μητροπόλεως 59. Η εταιρεία μας, σε συνέχεια σύμβασης με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ έχει αναλάβει την υποστήριξη των διαδικασιών εκμίσθωσης ενός διατηρητέου κτιρίου στο εμπορικότερο σημείο της Θεσσαλονίκης στην οδό Μητροπόλεως 59, που έχει χαρακτηριστεί «ιστορικός τόπος». Το ακίνητο έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο σύμφωνα με το ΦΕΚ 296/Δ’/1993.

Το κτίριο έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου επιφάνειας 383,66 m².

Σύμφωνα με πρόσφατη περιγραφή του κτιρίου, όπως προκύπτει από έκθεση πραγματογνωμοσύνης του 1992, αυτό έχει χτιστεί βάσει αδείας το 1930. Πρόκειται για κτίριο με ισόγειο και τέσσερις ορόφους και επιφάνεια περί τα 950 m².

Όπως προκύπτει από τις περιγραφές της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης, ο φέρων οργανισμός είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι διαχωριστικοί τοίχοι καθώς και οι εξωτερικοί τοίχοι είναι από οπτοπλινθοδομή. Οι τοίχοι του κλιμακοστασίου είναι επίσης κατασκευασμένοι από οπτοπλινθοδομή και οι κλίμακες είναι από φέρουσες, σφηνωτές στους τοίχους βαθμίδες. Η μορφολογία του φέροντα οργανισμού είναι αντιπροσωπευτική των προπολεμικών κατασκευών με λεπτά υποστυλώματα τα οποία φέρουν ισχυρές δοκούς σε σχέση με αυτά. Τα οριζόντια διαφράγματα είναι πλάκες πάχους 10 cm και με αυτές γίνεται η μεταφορά φορτίων στις δοκούς. Η θεμελίωση έγινε με πεδιλοδοκούς χωρίς συνδέσμους προς δύο διευθύνσεις σε όλα τα υποστυλώματα.

Η κατασκευή παρουσιάζει εκτεταμένες και καθολικές ρηγματώσεις των τοίχων πλήρωσης και των τοίχων του κλιμακοστασίου, καθώς μόνο στους ανώτερους ορόφους παρατηρείται μείωση αυτών. Η πλάκα του τελευταίου ορόφου έχει διαβρωθεί καθώς και οι οπλισμοί είναι εμφανείς. Οξειδώσεις οπλισμού παρατηρούνται επίσης και στα εξωτερικά υποστυλώματα του κτιρίου λόγω υγρασίας, ενώ ζημιές στον φέροντα οργανισμό δοκών και στύλων δεν είναι εμφανής. Τα πατώματα, τα κουφώματα και τα είδη υγιεινής λόγω της διάβρωσης είναι σε ιδιαίτερα άσχημη κατάσταση.

Η οικοδομή χρήζει γενικής επισκευής, η οποία περιλαμβάνει την κατασκευή μανδυών σε όλους τους στύλους καθώς και την ενίσχυση όλων των δοκών και των θεμελιώσεων. Η συμπεριφορά του κτιρίου στις μετακινήσεις φορτίων δύναται να βελτιωθεί με την προσθήκη αντισεισμικών τοιχωμάτων. Η πλάκα του τελευταίου ορόφου και το κλιμακοστάσιο χρήζουν επίσης ανακατασκευής ώστε στις κλίμακες να δημιουργηθούν βαθμίδες από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Μέχρι το 1978 όλοι οι χώροι, τα καταστήματα και οι όροφοι ήταν μισθωμένοι και το κτίριο απέδιδε όφελος στο Ταμείο. Μετά το σεισμό έχει μείνει κενό καθώς κρίθηκε από την επιτροπή της Υ.Α.Σ.Β.Ε. κτίριο με κίτρινη κάρτα, δηλαδή επισκευάσιμο. Το 1981 εκπονήθηκε μελέτη κατεδάφισης η οποία δεν υλοποιήθηκε και το 1985, το κτίριο δεσμεύθηκε προς διατήρηση και το 1993 κρίθηκε διατηρητέο.

Το διατηρητέο τμήμα του κτηρίου έχει τις εξής επιφάνειες:

 

Επίπεδο Επιφάνεια (τμ)
Ισόγειο 93,84
Μεσοπάτωμα 1,01
Α' όροφος 94,00
Β' όροφος 94,00
Γ' όροφος 94,00

 

Ωστόσο, καθώς υπάρχει δυνατότητα προσθήκης, η συνολική δόμηση του ακινήτου (πλην υπογείου) με προσθήκη μπορεί να ανέλθει στα 1.204 τμ με αναλυτικό κτηριολογικό πρόγραμμα ως εξής:

 

Επίπεδο Επιφάνεια (τμ)
Υπόγειο 265,00
Ισόγειο 265,00
Μεσοπάτωμα 159,00
Α' όροφος 260,00
Β' όροφος 260,00
Γ' όροφος 260,00

 

Το ακίνητο προσφέρεται προς μακροχρόνια μίσθωση με σκοπό να εκτελεστούν εργασίες αναστήλωσης και αναβάθμισης με διατήρηση του διατηρητέου τμήματος του κτηρίου, ενώ μπορεί να γίνει όπως προαναφέρθηκε προσθήκη κατ' επέκταση και καθ΄ύψος ώστε να καταστεί πλήρως λειτουργικός χώρος πιθανότατα ξενοδοχειακός που θα αποδίδει εισόδημα τόσο στους επενδυτές όσο και στο Ταμείο.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων μίσθωσης είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2016. Στη συνέχεια αυτές θα αξιολογηθούν από την εταιρεία μας και θα αποσταλούν στο Ταμείο για αξιολόγηση και λήψης απόφασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε μία σύντομη παρουσίαση εδώ και να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2106444090 ή να αποστείλετε μήνυμα στο info@ppo.gr, ώστε να σας αποσταλλεί πλήρης φάκελος στοιχείων.

TOP